27.7 °C, 2.1 m/s, 51.6 %

Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvs

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsVideoApbalvotie: «Gods kalpot Latvijai un Jelgavai!» (+ VIDEO)
Apbalvotie: «Gods kalpot Latvijai un Jelgavai!» (+ VIDEO)
17/11/2015

Valsts svētku priekšvakarā tradicionāli godināti tie ar mūsu pilsētu cieši saistītie cilvēki, kuri, savam darbam atdodot sirdi, snieguši būtisku ieguldījumu Jelgavas izaugsmē. «Šogad dzīvojam Jelgavas 750. jubilejas zīmē, un mums ir tā vienreizējā iespēja būt šī vēsturiskā notikuma veidotājiem. Bet ar jubilejas gada sasniegumiem nekas nebeidzas – tas ir jaunu izaicinājumu sākums,» svinīgajā pieņemšanā par godu valsts svētkiem klātesošos uzrunāja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Ritma Gaidamoviča, Sintija Čepanone

Valsts svētku priekšvakarā
tradicionāli godināti tie ar mūsu pilsētu cieši saistītie cilvēki,
kuri, savam darbam atdodot sirdi, snieguši būtisku ieguldījumu
Jelgavas izaugsmē. «Šogad dzīvojam Jelgavas 750. jubilejas zīmē, un
mums ir tā vienreizējā iespēja būt šī vēsturiskā notikuma
veidotājiem. Bet ar jubilejas gada sasniegumiem nekas nebeidzas –
tas ir jaunu izaicinājumu sākums,» svinīgajā pieņemšanā par godu
valsts svētkiem klātesošos uzrunāja Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.

A.Rāviņš svētku uzrunā uzsvēra, ka tas, kā
nesam un sargājam neatkarīgas Latvijas valsts ideju, atkarīgs no
ikviena iedzīvotāja, no tautas gara un drosmes pastāvēt par savu
valsti un valodu. «Mūsu ikdienas misija ir Latviju nosargāt
nākamajām paaudzēm, mācīt bērniem dzimtenes mīlestību, kas sākas ar
cieņu. Un esmu pārliecināts, ka ikviens ir ieguldījis savus spēkus
un prasmes Latvijas valsts un mūsu pilsētas Jelgavas izaugsmē,» tā
viņš, vēlot: «Lai pietiek gudrības un mīlestības Latviju aizstāvēt
gan domās, gan darbos! Dievs, svētī Latviju!»

Par Jelgavas vārda popularizēšanu, ieguldījumu
izglītības sistēmā, veselības aprūpē, Jelgavas iedzīvotāju drošībā,
atbalstu jaunatnes darba pieredzes veicināšanā un kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu valsts svētku priekšvakarā īpašs paldies
teikts astoņiem cilvēkiem. Pilsētas augstāko apbalvojumu «Goda
zīme» A.Rāviņš pasniedza AS «Exigen Services Latvia» valdes
loceklim Uldim Smiltam, Valsts ģimnāzijas skolotājai Aldai Spirģei
un SIA «Eibe-L» valdes loceklim Rūdim Lūsiņam. Bet Goda raksts kā
pateicība par ieguldījumu Jelgavas izaugsmē pasniegts māksliniekam,
pedagogam, dizaineram Raitim Junkeram, Jelgavas pilsētas slimnīcas
ķirurgam Sergejam Skrjabinam, Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Sevišķi smagu un sērijveida
noziegumu apkarošanas nodaļas inspektorei virsnieka vietniecei
Inesei Steļmakovai, Jelgavas tehnikuma direktorei Janīnai Rudzītei
un jelgavniecei Edītei Krūmiņai.

«Šis ir ļoti saviļņojošs brīdis, un šis
nozīmīgais notikums – pilsētas augstākā apbalvojuma saņemšana – dos
papildu enerģiju un motivāciju darboties tālāk un vēl labāk,»
saņemot Goda zīmi, sacīja AS «Exigen Services Latvia» valdes
loceklis U.Smilts. Savukārt Valsts ģimnāzijas skolotāja A.Spirģe
atzina, ka jelgavniece ir jau 30 gadus un bijusi lieciniece tam, kā
Jelgava «no mazas un diezgan pelēcīgas pilsētiņas kļuvusi par cēlu
un pašpārliecinātu centru ar devīzi «Jelgava – pilsēta
izaugsmei!»». «Ir patīkami, ka pilsēta novērtē tavu darbu, un gribu
teikt paldies visiem mūsu uzņēmuma darbiniekiem – gan jau
pensionētajiem, kuri mūsu uzņēmumā nostrādājuši kopš tā
pirmsākumiem un šobrīd bauda pelnītu atpūtu, gan pašreizējiem
darbiniekiem, tostarp arī vienkāršajiem strādniekiem. Viens nav
karotājs, un tikai kopā mēs varam attīstīt Latviju! Un paldies
ģimenei – esam izaudzinājuši dēlu, kuram jau gadu esam uzticējuši
darbu mūsu uzņēmumā. Lai mums visiem veicas Latvijas attīstībā!»
saņemot pilsētas augstāko apbalvojumu, norādīja SIA «Eibe-L» valdes
loceklis Rūdis Lūsiņš.

Apbalvotie ar lepnumu atzina, ka ir gandarīti par augsto darba
novērtējumu, un apliecināja mīlestību un cieņu pret savu valsti un
pilsētu. «Gods kalpot Latvijai! Gods kalpot Jelgavai!» tā viņi

Ko paši apbalvotie uzskata par savu devumu
pilsētai?

• GODA ZĪMES SAŅĒMĒJI  •

«Jūs esat mana mīļākā skolotāja!»

Alda Spirģe, Jelgavas Valsts
ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā, apbalvota par
ieguldījumu un ilggadēju darbu Jelgavas pilsētas izglītības
sistēmā:

«Apbalvojums ir liels pārsteigums! Jelgavas
izglītības sistēmā un tieši tagadējā Jelgavas Valsts ģimnāzijā esmu
nostrādājusi jau 30 gadus. Tas nav maz, taču būtiskākais, ka es
mīlu šo darbu un skolu. Liels mans un arī kolēģu darbs ir
ieguldīts, lai mēs iegūtu skolai Valsts ģimnāzijas statusu, un
vienmēr esam pielikuši lielas pūles, lai to attaisnotu. Ikdienā par
visām citām lietām varu daudz runāt, bet, ja tas skar mani
personīgi, kaut kā neērti… Par mani lai runā mani darbi. Es skolā
esmu ne tikai direktores vietniece, bet arī mācu angļu valodu. Mana
lielākā balva ir tā, ja salidojumā absolvents atnāk un pasaka: «Jūs
esat mana mīļākā skolotāja!» Tas ir tik sirsnīgi un patīkami! Mans
lielākais devums Jelgavai ir mani skolēni, absolventi. Šo 30 gadu
laikā esmu skolojusi daudzus, un viņi ir izauguši par labiem
cilvēkiem, kuri pēc studijām atgriežas Jelgavā. Arī mūsu skolā par
angļu valodas skolotājām strādā manas bijušās audzēknes. Strādāt ir
ļoti patīkami, jo pilsētā notiek nepārtraukta attīstība, gan
pilsētas vadība, gan Izglītības pārvalde sniedz atbalstu. Mums –
Valsts ģimnāzijai – priekšā lielas pārmaiņas, jo nākamgad
pārcelsimies uz Jelgavas pili. Tas mazliet biedē un reizē
iedvesmo.» 

«Man Jelgava simpatizē ar
lieliem izaicinājumiem»

Uldis Smilts, AS «Exigen
Services Latvia» valdes loceklis, apbalvots par uzņēmuma sociāli
atbildīgas politikas īstenošanu un pilsētas vārda
popularizēšanu:

«Jelgavā nedzīvoju jau vairāk kā desmit gadus,
taču saikni neesmu pārrāvis – šeit esmu biežs viesis. Kopā ar
domubiedriem paveikts diezgan daudz labu darbu. Esmu viens no LLU
Informācijas tehnoloģiju fakultātes, kas šobrīd uzņēmusi labu
attīstības kursu, dibinātājiem. Septiņus gadus fakultātē vadīju
studiju programmu, padsmit – biju asociētais profesors. Lai gan
šobrīd LLU štatā neesmu, sadarbību turpinu, darbojoties
eksaminācijas komisijā, LLU padomnieku konventā, tāpat mūsu
uzņēmumā nodrošinām praksi studentiem, labākajam LLU IT studentam
maksājam stipendiju. Lai būtu tuvāk darbinieku dzīvesvietai,
Jelgavā ir atvērts uzņēmuma birojs, un jau drīzumā mums tur kļūs
par šauru. Mans otrs izaicinājums ir Jelgavas tehnikums – esmu
tehnikuma attīstības padomē un palīdzu ar padomiem mācību programmu
attīstībā, kā arī tehnikuma «Iespējamās misijas» matemātikas
skolotāju atbalstām ar stipendiju. Man Jelgava vienmēr
simpatizējusi ar lielajiem izaicinājumiem, kuri dažkārt šķiet pat
neizpildāmi, bet vienmēr ir domubiedru pulciņš ar ambīcijām, kas
panāk savu. Sākot ar pilsētas un universitātes vadību, Jelgavā šādu
cilvēku īpatsvars ir liels.»

«Atsaucīgs un gatavs sniegt
savu atbalstu»

Rūdis Lūsiņš, SIA «Eibe-L»
valdes loceklis, apbalvots par uzņēmuma sociāli atbildīgas
politikas īstenošanu un atbalstu jaunatnes darba pieredzes
veicināšanā Jelgavā.

Apbalvojuma pieteikumā par viņu raksta: «Rūda
Lūsiņa vadītajā uzņēmumā «Eibe-L» ir 180 nodarbināto, kas parāda –
uzņēmums attīstās, radot jaunas darbavietas jelgavniekiem. R.Lūsiņš
vienmēr ir atsaucīgs un gatavs sniegt savu atbalstu kā sadarbības
partneris. Uzņēmums aktīvi iesaistās pašvaldības iestāžu
organizētajās vai koordinētajās aktivitātēs, piemēram, Karjeras
nedēļā, nodrošinot vairākas informatīvi izglītojošas ekskursijas un
praktiskās darbošanās iespējas skolēniem un jauniešiem, ļaujot
izzināt reālo darba vidi, tādējādi sekmējot izpratni par profesijas
izvēli nākotnē. Tāpat uzņēmumā tiek piedāvātas nodarbinātības
iespējas skolēniem vasaras periodā.»

• GODA RAKSTA SAŅĒMĒJI  • 

«Mans devums Jelgavai – cīņa ar pārkāpējiem jau 21
gadu»

Inese Steļmakova, Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja
Sevišķi smagu un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļas
inspektore virsnieka vietniece, apbalvota par godprātīgu dienesta
pienākumu pildīšanu un ieguldījumu Jelgavas iedzīvotāju
drošībā:

«Par katru cilvēku un viņa veikumu runā viņa
darbi. Šķiet, priekšniecība vislabāk var novērtēt manu ieguldījumu
un devumu pilsētai. Darbs šajā policijas nodaļā ir smags, taču
kādam tas jādara. Noziegumu apkarošanas jomā Jelgavā strādāju jau
21 gadu. Ja reiz esmu tik ilgi šajā darbā, tieši šajā nodaļā,
noturējusies, acīmredzot man patīk tas, ko es daru, un redzu, ka
varu dot savu artavu. Katrā gadījumā visu daru ar lielu atbildību
un rūpību. Jūtos pagodināta un novērtēta, saņemot šo apbalvojumu,
taču manā ikdienā tas neko nemainīs. Es godīgi turpināšu darīt savu
darbu.»

«Vienkārši esmu savā vietā»

Sergejs Skrjabins, ķirurgs,
apbalvots par nesavtīgu darbu veselības aizsardzības jomā un
ieguldījumu sabiedrības veselības aprūpē:

«Es jau tikai daru savu darbu! Vienkārši esmu
savā vietā. Jelgavas pilsētas slimnīca ir mana darbavieta jau no
1981. gada, un šeit jūtos ļoti labi. Man patīk gan strādāt, gan
dzīvot Jelgavā. Ceļojumos sevi esmu pieķēris pie domas, ka ir jau
skaisti, bet gribas atgriezties mājās – savā Jelgavā. Šo gadu laikā
palīdzēts daudziem pacientiem, un tā arī turpināšu. Par darba
trūkumu mēs, ārsti, nekad neesam sūdzējušies, pacientu mums
netrūkst, un ir gandarījums par katru, kuram varam palīdzēt,
izārstēt. Goda raksts ir negaidīts pārsteigums, un patīkami, ka vēl
kāds bez maniem pacientiem ir novērtējis manu darbu.»

«Ja visapkārt kaut kas notiek, man arī jākustas»

Raitis Junkers, dizainers,
pedagogs un gleznotājs, apbalvots par ieguldījumu Jelgavas kultūras
dzīvē un jaunās paaudzes mākslinieku izglītošanā:

«Jelgavā dzīvoju tikai piecus gadus, taču
uzskatu sevi par pilntiesīgu jelgavnieku, kurš nemēdz stāvēt malā.
Es diezgan atklāti darbojos – te gleznoju brīvā dabā, te iemūžinu
svētkus, te manas scenogrāfijas redzamas dažādos koncertos, te
Ādolfa Alunāna teātrī. It kā daru savas lietas, bet kāds labums
tiek visiem. Šobrīd man ir pacilātas izjūtas, jo 17. novembrī
saņēmu Goda rakstu, bet valsts dzimšanas dienā – 18. novembrī –
Lietuvā, Akmenē, atklāju savu personālizstādi par Jelgavu. Reizē
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī aplūkojamas manas
jaunākās gleznas ar torni. Šķiet, mans lielākais devums un
paliekošākā vērtība ir bērnu, jauniešu un arī pieaugušo skološana
manā privātajā mākslas skolā. Mums šobrīd ar sievu mobilajā mākslas
studijā «Mansards» ir ap 60 audzēkņu, un ieguldām milzīgu darbu,
lai savas zināšanas nodotu tālāk, tāpat attīstām Vasaras mākslas
galeriju bibliotēkas pagalmā. Droši varu apgalvot, ka Jelgava seko
savam sauklim «Jelgava – pilsēta izaugsmei», un, manuprāt, tas arī
iedzīvotājiem liek neapstāties, sasniegt vairāk. Vismaz man tā ir.
Ja apkārt viss notiek, man arī jākustas.»

«Tikai dodot var palīdzēt!»

Edīte Krūmiņa, jelgavniece,
apbalvota par ilggadēju darbu un ieguldījumu kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā Jelgavas pilsētā:

«Iespējams, mans lielākais darbs, kas paveikts
Jelgavas labā, ir ieguldījums vecpilsētas namu sakārtošanā. 20 gadu
laikā, kopš dzīvoju Jelgavas vecpilsētā, man izdevies atjaunot trīs
namus, kuriem ir kultūrvēsturiskā nama statuss. Divi šobrīd ir manā
īpašumā, savukārt vienu esmu pārdevusi. Arī mani kaimiņi pēdējos
gados ļoti aktīvi iesaistījušies kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā, un ir jūtams gandarījums par to. Šobrīd vēl tikai
divas mājas Vecpilsētas ielā palikušas neatjaunotas. Priecē, ka arī
pilsētas pašvaldība ir iesaistījusies un domā par vecpilsētas
attīstību. Esmu pārliecināta, ka mūsu vecpilsētai ir nākotne un šis
varētu kļūt par vienu no tūrisma objektiem pilsētā. Jelgavā ir visi
apstākļi, lai veiksmīgi strādātu, attīstītos, – vien pašam
nepieciešama vēlēšanās darboties. Man ir! Šobrīd esmu
iesaistījusies Pensionāru biedrības ģimeņu asistentu projektā un
mammām mācu dažādas prasmes, sapucēju viņas, iespēju robežās
atbalstu labdarības pasākumus, sieviešu invalīdu biedrību
«Zvaigzne». Savai pilsētai un pilsētniekiem vienmēr ir jāpalīdz, un
tikai dodot var palīdzēt!»

«Lepojos, ka dzīvoju un strādāju Jelgavā, kur izglītība
ir prioritāte»

Janīna Rudzīte, Jelgavas
tehnikuma direktore, apbalvota par ieguldīto darbu profesionālās
izglītības iestādes popularizēšanā un attīstībā Jelgavā, Zemgales
reģionā un valstī:

«Šī ir atzinība visam tehnikuma kolektīvam par
profesionalitāti jauno speciālistu sagatavošanā. Priecājos, ka mūsu
absolventi ne tikai veiksmīgi strādā apgūtajā profesijā, bet arī
turpina izaugsmi, studējot un veidojot savus uzņēmumus. Pēdējos
gados esam īpaši auguši, par ko liecina izglītības iestādei
piešķirtais profesionālās izglītības kompetences centra statuss,
realizētais tehnikuma rekonstrukcijas un modernizācijas projekts.
Rekonstrukcijas laikā izglītības process notika trīs atsevišķās
adresēs. Tas bija sarežģīti, tomēr mēs spējām nodrošināt darba
kvalitāti. Modernizētais tehnikums ir vēl viena sakārtota vieta
Jelgavā, kas ir laba dāvana pilsētai 750 gadu jubilejā. Acīmredzot
tas ir iemesls, kāpēc mūsu kolektīva un arī mans darbs ir pamanīts.
Lepojos, ka dzīvoju un strādāju Jelgavā, kur izglītība ir
prioritāte. Augstu vērtēju pilsētas vadības un iedzīvotāju
patriotismu, ko arī mēs audzinām un nostiprinām savos
audzēkņos.»

Foto: Raitis Supe 

Video: Māris Martinsons

Saistītā ziņa

Pilsētas augstākos apbalvojumus
pirms valsts svētkiem saņems astoņi cilvēki