9.5 °C, 8.1 m/s, 62.7 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaDarba devēji var saņemt atbalstu bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai
Darba devēji var saņemt atbalstu bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai
06/01/2020

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties atbalstam, ja uz nenoteiktu laiku ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar bezdarbnieku ar invaliditāti. Piesakoties līdz 17. janvārim, iespējams saņemt gan atbalstu darba vietas aprīkošanai cilvēkam ar invaliditāti, gan dotāciju darba vadītājam, kas strādā ar šādu personu.

NVA informē, ka, ja darba devējs nodarbina
bezdarbnieku ar invaliditāti, noslēdzot ar viņu darba līgumu uz
nenoteiktu laiku, darba attiecību sākumposmā ir iespēja saņemt
atbalstu.

Darba devējs var saņemt dotāciju personas ar
invaliditāti darba vietas aprīkošanai. Dotācija tiek piešķirta
atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas
tāmei saskaņā ar ergoterapeita atzinumu. Finansējuma apmērs ir līdz
711 eiro vienas darba vietas aprīkošanai. NVA norāda, ka darba
vietu novērtē NVA izvēlēts ergoterapeits, kurš sniedz rakstisku
atzinumu par darba vietas atbilstību bezdarbnieka ar invaliditāti
nodarbināšanai un darba vietas pielāgošanai nepieciešamajiem
tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Tāpat darba devējām ir iespēja saņemt
ikmēneša dotāciju personas ar invaliditāti darba vadītājam.
Dotācijas apmērs – 50 procenti no valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas proporcionāli personas ar invaliditāti nostrādātajām
dienām mēnesī. Atbalstu nodrošina pirmā vai pirmo divu darba
tiesisko attiecību mēnešu laikā.

Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, darba
devējam līdz 17. janvārim ir jāiesniedz pieteikums tajā NVA
filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā ir izveidota darba vieta
personai ar invaliditāti. Pieteikums NVA jāiesniedz ne vēlāk kā
viena mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar
bezdarbnieku, kuram ir invaliditāte. Detalizētāka informācija un
pieteikuma veidlapa atrodama NVA mājaslapas sadaļā «Darba
devējiem».

Vienlaikus ar darba devēju atbalstam var
pieteikties arī nodarbinātā persona ar invaliditāti, ja darba
tiesisko attiecību sākumposmā nepieciešams surdotulka pakalpojums
(personām ar dzirdes invaliditāti) vai atbalsta personas
pakalpojums (personām ar garīga rakstura traucējumiem), vai
ergoterapeita pakalpojums darba vietas novērtēšanai. Detalizētāka
informācija pieejama NVA mājaslapas sadaļā «Klientiem».

Atbalsts tiek nodrošināts aktīvā
nodarbinātības pasākuma ««Pasākumi noteiktām personu grupām»
bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku»»
ietvaros. Pasākums tiek finansēts no valsts speciālā budžeta
līdzekļiem.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva