26.6 °C, 5 m/s, 48.1 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaDarījumus ar RAF mantu atzīst par nelikumīgiem
Darījumus ar RAF mantu atzīst par nelikumīgiem
10/10/2008

Zemgales apgabaltiesa apelācijas kārtībā skatot Finanšu ministrijas (FM) prasību par bankrotējušās a/s RAF mantas atsavināšanas darījumu likumību, šonedēļ apmierinājusi FM lūgumu atzīt darījumu par spēkā neesošu.

Anna Afanasjeva

 

Zemgales
apgabaltiesa apelācijas kārtībā skatot Finanšu ministrijas (FM)
prasību par bankrotējušās a/s RAF mantas atsavināšanas darījumu
likumību, šonedēļ apmierinājusi FM lūgumu atzīt darījumu par spēkā
neesošu.

 

Pēc FM lūguma Zemgales apgabaltiesa prasību
nodrošinājusi, nosakot aizliegumu veikt jebkādas darbības ar
īpašumu. Savukārt SIA «NP Jelgavas biznesa parks» šo lēmumu
pārsūdzēja un iesniedza blakus sūdzību, kas martā nosūtīta
Augstākajai tiesai.

Pēc šīs sūdzības izskatīšanas lieta atgriezta
Zemgales apgabaltiesā un noteikta jauna lietas izskatīšana.
Zemgales apgabaltiesā FM iesniegusi divus prasības pieteikumus,
kuros lūgts atzīt kā spēkā neesošus līgumus, ar kuriem pretlikumīgi
atsavināts maksātnespējīgajai RAF piederošais un par labu FM
ieķīlātais kustamais un nekustamais īpašums.

Strīda priekšvēsture ir sekojoša. 1994.gadā
starp RAF un «Banku Baltija» (BB) noslēgts aizdevuma līgums par
G-24 kredīta piešķiršanu trīs miljonu ASV dolāru apmērā. Noslēdzot
līgumu, ieķīlāta RAF manta atbilstoši bilancei kredīta izsniegšanas
dienā. Ķīlas līgums nodrošināja valsts garantētā aizdevuma
atmaksu.

Pēc RAF atzīšanas par maksātnespējīgu
1996.gada oktobrī FM un «Parex» banka noslēdza līgumu, ar kuru FM
nodeva bankai apkalpošanai G-24 kredītus no likvidējamās BB, arī
RAF izsniegto aizdevumu.

Saskaņā ar FM un «Parex» bankas vienošanos RAF
administrators no Privatizācijas aģentūras banku kā FM pārstāvi
atzina par uzņēmuma nodrošināto kreditoru 3,2 miljonu ASV dolāru
apmērā. Savukārt nākamās administratores Lidijas Skreijas laikā
lēmumu apstrīdēja un sākās tiesvedība, kas ilgst vairākus gadus.
Šajā laikā RAF manta vairakkārt mainījusi īpašniekus. Vispirms to
iegādājās SIA «Baltkan». Vēlāk to iegādājās biznesa parku
attīstīšanas uzņēmums «NP Properties», kas izveidoja atsevišķu
uzņēmumu un pirms diviem gadiem Jelgavā sāka veidot biznesa parku
un sakārtot izdemolēto īpašumu.

Zemgales apgabaltiesa apmierinājusi FM prasību
un bankrotējušās a/s RAF mantas atsavināšanas darījumu atzinusi par
nelikumīgu. Lietas izskatīšanā piedalījās tikai FM pārstāvis. SIA
«NP Jelgavas biznesa parks» pārstāvis neieradās, iesniegumā
norādot, ka ir saslimis. Tā kā slimošana uzņēmuma pārstāvim nebija
pirmo reizi, bet bija gadījušās arī iepriekš, tiesa viņa
neierašanos nolēma uzskatīt par neattaisnotu un turpināja lietas
izskatīšanu.

www.jelgavasvestnesis.lv vēlējās noskaidrot,
ko par lēmumu domā «NP Jelgavas biznesa parks» un «NP Properties»
un kas apstākļos, kad ar īpašumu darbības ir aizliegtas, sagaida
Jelgavas biznesa parku. Sabiedrisko attiecību pārstāve Signe
Znotiņa no «Eksodus integrēto komunikāciju aģentūras» skaidro,
ka  lēmumu komentēt varētu vienīgi «NP Jelgavas
biznesa parks» pārstāvis. Taču viņš tiešām esot slims, tāpēc tas
neesot iespējams. Kad pārstāvis būšot izveseļojies un uzņēmumam
būšot pieejams pilns tiesas spriedums, komentārs netikšot liegts.
«NP Jelgavas biznesa parks» jurists un valdes loceklis Raimonds
Grozs paudis, ka tiesas lēmums neatrisina RAF īpašumu piederības
strīdu, līdz ar to gaidāmi vēl citi tiesu darbi. Tikmēr uzņēmums
turpināšot industriālā parka attīstīšanu.