22.8 °C, 2.3 m/s, 60.4 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaDecembra vidū – jauns projektu uzsaukums uzņēmējiem
Decembra vidū – jauns projektu uzsaukums uzņēmējiem
20/11/2008

No 15. decembra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no uzņēmējiem pieņems projektus aktivitātēs, kas saistītas ar ārējo tirgu apgūšanu, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi, kā arī ar atbalstu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai. Atkarībā no aktivitātes pieteikumus atklātajam konkursam turpinās pieņemt līdz janvāra otrajai pusei vai ilgāku periodu. Līdz gada beigām LIAA vēl pieņem projektus aktivitātē «Vērtspapīru birža mazām un vidējām komercsabiedrībām».

Anna Afanasjeva

No 15. decembra Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no uzņēmējiem pieņems
projektus aktivitātēs, kas saistītas ar ārējo tirgu apgūšanu, jaunu
produktu un tehnoloģiju izstrādi, kā arī ar atbalstu rūpnieciskā
īpašuma tiesību nostiprināšanai. Atkarībā no aktivitātes
pieteikumus atklātajam konkursam turpinās pieņemt līdz janvāra
otrajai pusei vai ilgāku periodu. Līdz gada beigām LIAA vēl pieņem
projektus aktivitātē «Vērtspapīru birža mazām un vidējām
komercsabiedrībām».

 

Aktivitātes «Ārējo tirgu apgūšana –
ārējais mārketings» nolūks ir atbalstīt Latvijas uzņēmumu ārējo
mārketingu ārvalstīs un pasākumus, kas sekmē komersantu iekļaušanos
starptautiskajās piegāžu ķēdēs, veicina dalību starptautiskajās
izstādēs un tirdzniecības misijās, tanī skaitā vienotajos
nacionālajos stendos. Finansējumu varēs saņemt komersants,
biedrība, kurā apvienojušies vismaz pieci komersanti, vai arī
kooperatīvā sabiedrība.

Atbalsts, kā skaidro Anna Buša no LIAA
Sabiedrisko attiecību nodaļas, domāts uzņēmēju dalībai
starptautiskās izstādēs ārvalstīs; LIAA organizētās tirdzniecības
misijās un kontaktbiržās ārvalstīs; kā arī konferencēm un
semināriem par eksporta jautājumiem un LIAA organizētām komersantu
tiešajām vizītēm pie potenciālā vai esošā sadarbības partnera
(pasūtītāja, iepircēja) ārvalstīs. Projekta iesniegumu savstarpējo
salīdzināšanu LIAA apņemas veikt mēneša laikā, tomēr, iesniedzot
projektu pieteikumus decembrī, LIAA iesaka plānot pirmās
aktivitātes ne agrāk kā nākamā gada aprīļa beigās.

No ES struktūrfondiem atbalstīs
projektus, kas paredz jaunu vai nozīmīgi uzlabotu produktu, tanī
skaitā preču vai pakalpojumu, vai tehnoloģiju (arī tehnoloģisko
procesu) izstrādi. Projektus var īstenot arī partnerībā starp
komersantiem.

Atbalsta finansējumu piešķirs
rūpnieciskiem pētījumiem un eksperimentālai izstrādnei, kā
arī  projektā nodarbināto pētnieku, zinātniskā,
tehniskā personāla, pētnieku palīgpersonāla darba algai;
instrumentu, iekārtu un aprīkojuma iegādei, amortizācijas vai nomas
izmaksām, atsevišķu citu izmaksu posteņu segšanai, par ko
informācija pieejama LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv.
 

Projektu pieņemšana šajā aktivitātē
notiks līdz nākamā gada 23.janvārim. Vienai projekta iesniedzēja
saistīto personu grupai par vienu pētniecības projektu maksimāli
pieļaujamais finansējuma apmērs ir 350 000 latu. Komersanti
aktivitātes ietvaros var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu
skaitu.

Daudz ilgāk, līdz nākamā gada beigām
paredzēt pieņemt projektus aktivitātē, kas saistīta ar jaunu
produktu un tehnoloģiju izstrādi un rūpnieciskā īpašuma tiesību
nostiprināšanu uz tām. Finansējumu paredzēts izgudrojumu,
dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju un augu šķirņu
reģistrācijai.

Aktivitātē «Vērtspapīru birža mazām un
vidējām komercsabiedrībām» projektu pieņemšana sākās augustā un
turpinās līdz 30.decembrim. Tās ietvaros uzņēmumam piešķir
finansējumu vienas kategorijas akciju kotācijas uzsākšanai un
kotēšanai līdz trijiem gadiem biržas sarakstos. Atbalsts akciju
sabiedrībai domāts tikai par kotāciju vienā sarakstā. Pārejot no
viena biržas saraksta uz citu, projekta iesniedzējs nevar saņemt
finansējumu. Vienā projektā maksimālais finansējuma apmērs trijos
gados ir 20 000 latu.