23.5 °C, 3.3 m/s, 59.1 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaDiskusijā meklē risinājumus darbinieku trūkumam
Diskusijā meklē risinājumus darbinieku trūkumam
30/06/2016

Jelgavā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pārstāvji rīkoja diskusiju ar uzņēmējiem, lai meklētu risinājumus aktuālajām problēmām. Būtiskākā problēma, ko akcentē uzņēmēji, ir darbinieku trūkums.

Uzņēmēji kā problēmu min strādāt gribošu darbinieku trūkumu,
kuras risināšanā NVA būtu aktīvāk jāsadarbojas ar darba devējiem,
kā arī laikus jāveido sistēma, kas ļautu atlasīt tos cilvēkus, kuri
patiešām vēlas un ir spējīgi strādāt kvalitatīvi un apzinīgi.
«Uzņēmēji neslēpa, ka teju visiem viņiem NVA un valsts piedāvātie
projekti bezdarbnieku nodarbināšanai šķiet vairāk kā apgrūtinājums,
nevis ieguvums – birokrātijas un mazā valsts līdzmaksājuma dēļ.
Uzņēmuma ieguldījums, apmācot šos darbiniekus, ir liels, bet atdeve
un garantija, ka darbinieks paliks strādāt uzņēmumā – nekāda,»
komentē Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas projektu
koordinatore Dace Birzmale.

Uzņēmēji arī uzskata, ka bezdarbu veicina valsts izglītības
sistēmas modelis: nauda seko skolēnam. «Tas rada situāciju, ka
vidusskolas, lai spētu pastāvēt, cīnās par katru skolēnu neatkarīgi
no tā, vai viņš turpinās tālāk mācīties un iegūt akadēmisko
izglītību. Rezultātā puse 12. klases absolventu iegūst vidējo
izglītību bez profesionālas ievirzes, darba tirgū ir praktiski
nederīgi un kļūst par NVA klientiem,» spriež D.Birzmale. Tādēļ NVA,
ņemot vērā pieejamos resursus un iespējas, būtu ciešāk jāstrādā ar
skolām un uzņēmējiem, koncentrējoties uz tiem, kuri vēl nav
aizbraukuši no valsts, piedāvājot viņiem apgūt darba tirgū
pieprasītas profesijas.

Otra būtiska problēma – NVA piedāvātie kursi lielā mērā nespēj
sagatavot kvalificētu darbaspēku. Uzņēmēji norāda, ka bieži šie
kursi ir daudz par īsu, lai cilvēks spētu apgūt nepieciešamās
iemaņas, turklāt ne tikai NVA, bet arī profesionālajās izglītības
iestādēs trūkst reālajam darba tirgum sagatavot spējīgu
pasniedzēju, bet uzņēmumu darbinieki – profesionāļi profesionālās
mācību iestādēs apmācīt potenciālos darba ņēmējus nedrīkst, ja
viņiem nav pedagoģiskās izglītības. Šūšanas uzņēmuma «Spectre»
pārstāve tikšanās laikā rosināja noteikt zināmas saistības par
ieguldītajiem līdzekļiem apmācībā. Viņasprāt, tas radītu zināmu
atbildības sajūtu un samazinātu bezmērķīgu valsts līdzekļu
izšķērdēšanu.

Lai lauztu paradoksālo situāciju – NVA rīko kursus
bezdarbniekiem, bet uzņēmēji saka, ka trūkst apmācītu darbinieku,
–, uzņēmēji rosināja NVA darba meklētājiem veidot sava veida
«sietu», lai atlasītu apmācībai uz darba vietām tos cilvēkus, kuri
patiešām vēlas strādāt, atsijājot «profesionālos bezdarbniekus»,
kuriem atrašanās NVA uzskaitē un kursu regulāra apmeklēšana jau ir
dzīvesveids un reālajā darba tirgū viņi nemaz nevēlas iesaistīties.
Būtiska loma nākotnes speciālistu sagatavošanā jāuzņemas karjeras
konsultantiem, kuriem jāmāk motivēt skolēnus izvēlēties pareizo
amatu un popularizēt ražošanas profesijas jauniešu vidū. Kā viens
no instrumentiem tam varētu kalpot skolu ekskursijas uz ražošanas
uzņēmumiem.

Diskusiju rīkoja NVA sadarbībā ar Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

Foto: no JV arhīva