3.6 °C, 4.4 m/s, 56.2 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaGāzes apkure «EuroMaint» rūpnīcā neatbilst ekspluatācijas prasībām
Gāzes apkure «EuroMaint» rūpnīcā neatbilst ekspluatācijas prasībām
27/03/2008

Divi zviedru meitas uzņēmuma Latvijā «EuroMaint» darbinieki
iesniegumā Zemgales reģionālajai Valsts darba inspekcijai (VDI) un
informācijā presei vērš uzmanību uz darba aizsardzības normu
pārkāpumiem, kas apdraud strādājošo veselību šajā uzņēmumā.
«EuroMaint» ražošanas telpās un noliktavā uzstādīta gāzes apkures
sistēma, kurai nav nodrošināta sadegušās gāzes izvadīšana. Tādējādi
sadegusī gāze uzkrājas telpās. Noliktavas darbinieki Ģirts Bumbērs
un Mihails Veržbickis vairākas reizes rūpnīcas vadītājam lūguši
jautājumu risināt, bet, pēc viņu vārdiem, nekas neesot darīts. 18.
februārī radusies sajūta par gāzes noplūdi, bet konkrēta rīcība pēc
mutiskām sūdzībām nav bijusi. 20. februārī minētie darbinieki
iesniegumā rūpnīcas vadībai izteikuši bažas par savu veselību,
norādījuši uz pazīmēm par iespējamu saindēšanos ar indīgām vielām
un uz to, ka atsakās strādāt, kamēr nebūs novērsts apdraudējums
veselībai.
Rūpnīcas vadītājs Jānis Mūrnieks solījis nopietni risināt problēmu.
21. februārī uzņēmuma telpās mērījumus veikuši speciālisti no SIA
«Test». Rezultāti abus strādājošos šokējuši. Piemēram, slāpekļa
dioksīda pieļaujamā norma ir divi miligrami uz kubikmetru, bet
uzņēmumā tā līmenis piecas reizes pārsniedza normu. Arī oglekļa
dioksīds sasniedza 25 miligramus uz kubikmetru, kamēr pieļaujamā
norma ir desmit miligrami. Pēc mērījumu veikšanas rūpnīcā, lai
indīgās vielas neuzkrātos tādā koncentrācijā, saskaņā ar direktora
rīkojumu gaisa uzlabošanas nolūkā ik pēc stundas desmit minūtes
veikta telpu vēdināšana, arī apkures sistēma ieslēgta tikai pāris
stundu dienā.
Baidoties par savu veselības stāvokli, divi rūpnīcas darbinieki
marta sākumā iesnieguši darba devējam atlūgumu pēc Darba likuma
100. panta 5. daļas, kas ļauj neatstrādāt vienu mēnesi. Tāpat abi
no SIA «EuroMaint» vēlas iegūt kompensāciju sešu vidējo algu apmērā
atbilstoši Darba aizsardzības likuma 19. pantam. Tajā teikts: «Ja
nodarbinātais vienpusēji izbeidz darba tiesiskās attiecības vai
civildienesta attiecības sakarā ar to, ka darba devējs neveic visus
nepieciešamos darba aizsardzības pasākumus un tiek būtiski
apdraudēta nodarbinātā drošība un veselība darbā, un apdraudējuma
faktu apliecina Valsts darba inspekcijas atzinums, darba devēja
pienākums ir izmaksāt nodarbinātajam atlīdzību, kas nav mazāka par
sešu mēnešu vidējo
izpeļņu.»                                                                           

Iesniegumā VDI darbinieki izklāstījuši arī slāpekļa oksīda un
oglekļa oksīda negatīvo iedarbību uz cilvēka veselību.

Zemgales reģionālās VDI vadītājs Valdis Dūms norāda, ka gadījuma
izmeklēšana ir sākumposmā un līdz lēmuma pieņemšanai paies zināms
laiks. Šodien vietējie darba inspektori dodas uz Rīgu, kur tiksies
ar VDI speciālistiem.
«EuroMaint» rūpnīcā veiktās pārbaudes liecina, ka šajā gadījumā
darba devējs nav tas lielākais «grēkāzis». Pēc VDI rīcībā esošās
informācijas savas saistības pret telpu nomnieku nav izpildījis
ēkas īpašnieks – SIA «Madara». Nav nodrošināta degšanas procesā
radušos dūmgāzu izvadīšana atmosfērā. Tās tiek izpūstas ražotnes
telpās 12 metru augstumā. Acīmredzot cerēts uz to, ka dūmgāzes
izplūdīs atmosfērā tāpat.
Pēc pretenzijām par gaisa kvalitāti rūpnīcas direktors J.Mūrnieks
pieprasījis slēdzienu par gāzes apkures sistēmu stāvokli. Tajā
redzams, ka SIA «Strig», kas tās izbūvēja, maldinājusi «EuroMaint»
vadību. Arī atkārtotie gaisa kvalitātes mērījumi uzrāda kaitīgo
vielu bīstamu klātbūtni. Šādā gadījumā uzņēmuma vadībai
nekavējoties vajadzēja celt pretenzijas pret telpu saimnieku un
gāzes sistēmas izbūvētājiem. Tas nav noticis uz «karstām pēdām», un
tas ir vienīgais, par ko «EuroMaint» rūpnīcas vadība, pēc VDI
domām, pelnījusi pārmetumus.
Pēc Zemgales reģionālās VDI pārbaudes rūpnīcā vairs neizmanto gāzes
apkures iekārtu. To varēs ekspluatēt pēc tam, kad būs nodrošināta
dūmgāzu izvadīšana. «EuroMaint» telpās uzstādīti elektriskie
sildītāji.
To, vai minēto darbinieku veselībai nodarīts kāds kaitējums un vai
viņiem tādējādi ir pamats pretendēt uz kompensāciju, VDI noteiks
pēc Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Arodslimību nodaļas
rakstiska atzinuma saņemšanas.
«EuroMaint» rūpnīcas direktors J.Mūrnieks no plašākiem komentāriem
par situāciju atturas. Vien apstiprina, ka apkures sistēma pašlaik
netiek izmantota un atrasts cits uzņēmums, kas gāzes apkures
iekārtu uzstādīs atbilstoši ekspluatācijas prasībām.
Sagatavoja Anna Afanasjeva