28.4 °C, 1.2 m/s, 34.7 %

Ekonomika

Jauna uzņēmēju atbalsta programma
14/05/2008

Šonedēļ Ministru Kabinetā apstiprināta Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programma, ko īstenos Hipotēku banka.

Anna Afanasjeva

Šonedēļ Ministru Kabinetā apstiprināta
Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programma, ko īstenos
Hipotēku banka.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu
komersantiem apstākļos, kad valsts dažādu apstākļu dēļ pārdzīvo
ekonomikas izaugsmes tempu palēnināšanos. Programma paredz turpināt
investīcijas preču ražošanas sfērā, dodot iespējas uzņēmumiem
uzlabot savu konkurētspēju, palielināt eksporta apjomus un arī
aizvietot atsevišķas importa pozīcijas.

Šodien finanšu tirgū vērojams samazinājums
uzņēmējdarbības finansēšanai. Tas izpaužas banku kredītpolitikas
pārskatīšanā, daudz konservatīvākā risku vērtēšanā, kā arī
stingrākās pašu kapitāla un nodrošinājuma prasībās. Rezultātā
izveidojusies situācija, ka daļa uzņēmumu nevar atrast atbilstošu
finansējumu investīcijām tehnoloģijās un apgrozāmajiem līdzekļiem.
Lai nelabvēlīgo situāciju mainītu, programmas ietvaros paredzēta
Hipotēku bankas sadarbība arī ar citām Latvijas komercbankām. Ar
Hipotēku bankas kā papildinošās bankas līdzdalību tādā veidā tiks
attīstīti klienti, kuru riska apjoms pārsniedz komercbanku
tradicionāli akceptētā riska līmeni,– skaidro Hipotēku bankas
sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Ābelniece.

Programmas gaitā uzņēmējiem būs iespēja saņemt
aizdevumus investīcijām, biznesa uzlabošanai (piemēram, darbībām,
kas nepieciešamas pirms jaunas produkcijas ieviešanas masveida
ražošanā, ja ir pamatota interese no noieta tirgus puses), kā arī
apgrozāmajiem līdzekļiem.

Plānots, ka programmas ietvaros maziem un
vidējiem uzņēmumiem tiks piedāvāti aizdevumi 200 miljonu latu un
tiem varētu pieteikties vismaz 300 uzņēmumu. Kredīti investīcijām
tiks piešķirti ar termiņu līdz desmit gadiem, aizdevumi
apgrozāmajiem līdzekļiem – līdz trīs gadiem, kapitāla aizdevumi –
līdz desmit gadiem. Maksimālā vienam klientam pieejamā kredīta
summa būs līdz trim miljoniem latu.