20.2 °C, 1.1 m/s, 74.9 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaJelgavā zāļākais uzņēmums – «EuroMaint Rail»
Jelgavā zāļākais uzņēmums – «EuroMaint Rail»
10/12/2015

Lai uzteiktu zaļos uzņēmumus, kam rūpes par vidi nav tikai reklāmas instruments, un mudinātu arī pārējos atbildīgāk izturēties pret vidi, Valsts vides dienests pirmo reizi pasniedza «Zaļās izcilības balvu». To saņēma 20 Latvijas uzņēmumi, tostarp Jelgavas uzņēmums «EuroMaint Rail», kas remontē vilcienu ritošo sastāvu.

Jelgavas reģionālās vides pārvaldes direktors Hardijs Verbelis
stāsta, ka visa gada garumā pārvaldes darbinieki izvērtēja
uzņēmumus, kuri klasificēti kā A, B vai C kategorijas piesārņojošo
darbību veicēji. Reģionālās vides pārvaldes redzeslokā tādu ir
vairāk nekā 200, tomēr konkursa kritērijiem atbilda tikai viens –
«EuroMaint Rail», kurš saņēma 11 no 14 maksimālajiem punktiem.

«Mūsu uzņēmumā ir skaidri definēti vides mērķi, identificēti,
analizēti vides riski, izveidoti ārkārtas plāni, apmācīts personāls
vides jautājumos ar mērķi samazināt uzņēmuma darbības ietekmi uz
vidi (materiālu otrreizēja izmantošana, enerģijas un ķīmisko vielu
patēriņš utt.),» norāda bijušais uzņēmuma vadītājs Jānis Mūrnieks,
kurš, novērtējot viņa ieguldījumu, bija arī pilnvarots saņemt
balvu. Uzņēmums «EuroMaint Rail» nodrošina pakalpojumus dzelzceļa
transporta nozares uzņēmumiem ritošā sastāva tehniskajā apkopē un
modernizēšanā. Viens no lielākajiem vides piesārņošanas veidiem
uzņēmumā ir netīrais ūdens, kas rodas produktu mazgāšanas procesā.
Galvenais piesārņojuma novēršanas veids ir ievērot uzņēmumā
ieviestos atkritumu apsaimniekošanas procesus, kas nosaka, ka
ražošanā radušies atkritumi tiek nodoti atkritumu
apsaimniekotajiem, kas nodrošina to pārstrādi vai utilizāciju,
stāsta J.Mūrnieks. Viņš neslēpj: ir īpašs prieks būt vieniem no
pirmajiem, kas iegūst šādu apbalvojumu, un gandarījums, ka uzņēmuma
ieviestos un praktizētos standartus ir novērtējušas valsts
atbildīgās institūcijas.

H.Verbelis norāda, ka pretendenti uz balvu bija vairāki, tomēr
neatbilda kādam no kritērijiem. «Konkursa kritēriji ir diezgan
stingri un skrupulozi, bet tie tādi tika veidoti, lai kalpotu kā
motivācija uzņēmumiem uzlabot savu darbību – ja balvu varētu saņemt
katrs, tam nebūtu jēgas,» saka viņš. Piemēram, viens no kritērijiem
ir tāds, ka tiek ievēroti visi termiņi, bet ir uzņēmumi, kas visas
normatīvo aktu prasības ir izpildījuši, tomēr kādu termiņu
nokavējuši. Tāpat tika ņemts vērā, vai par uzņēmumu ir saņemtas
sūdzības, vai tas izmanto e-pakalpojumus, vai tam ir nepieciešamie
sertifikāti un citi nosacījumi.

Latvijas vides kvalitāte un ilgtspēja ir tieši atkarīga no
atbildīgas vides politikas īstenošanas uzņēmumos. Lai novērtētu
uzņēmumu darbu vides jomā, Valsts vides dienests ieviesa konkursu
«Zaļās izcilības balva» un 2015. gadā novērtēja ap 2500
piesārņojošo darbību veicējus valstī. Pateicību saņēma 20 uzņēmumi,
kas izpildījuši kritērijus vismaz 80 procentu apmērā, norāda Valsts
vides dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Jūlija Ņikitina,
piebilstot, ka Vides dienests tradīciju plāno turpināt.

Foto: no Valsts vides dienesta arhīva