23.2 °C, 2.9 m/s, 76.8 %

Dažādi

Jelgavnieki pievelkas 1658 reizes
09/09/2017

Šodien četru stundu laikā Spēka dienā, kas no pulksten 10 līdz 16 notika LLU Meža fakultātes stadionā, jelgavnieki kopā pievilkās 1658 reizes, pietupās – 18 042 reižu, bet balstā guļus uz elkoņiem nostāvēja gandrīz sešas stundas. Šo rezultātu kopā uzrādīja 155 Spēku dienas dalībnieki.

Šoreiz, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, Spēka dienā ikvienam
bija iespēja sevi pierādīt trīs disciplīnās: pievilkšanās pie
stieņa, balstā guļus uz elkoņiem (planks) un pietupienos.

«Es ar bērniem nāku jau trešo gadu – kā avīzē izlasām, tā zinām,
ka mēs te būsim,» saka Sergejs, kurš pats šodien balstā guļus uz
elkoņiem nostāvēja 7 minūtes, bet viņa bērni gan pietupās, gan
pievilkās, gan uz elkoņiem stāvēja.

Arī Toms Turks, kurš ikdienā strādā ceļu būvē, neizlaiž nevienu
Spēka dienu. «Tā ir forša iespēja pašam sev tādu kā atskaites
punktu nolikt. Un es tā arī daru – katru gadu atnāku un paskatos,
uz ko esmu spējīgs. Tīri priekš sevis. Pietupienus gan šodien
neveikšu, jo rīt plānoju piedalīties «Riga Run»,» saka Toms Turks,
kurš gribēja pievilkties vairāk nekā 20 reižu, bet šoreiz viņa
rezultāts – 19 reizes.

Viesturs Jakušins stāsta, ka pirms nedēļas pievilcies 28 reizes,
bet vakar nedaudz apslimis, tāpēc šodien uz labu rezultātu
necerēja. «Es jau te nenāku rezultāta dēļ – nāku sevis dēļ. Lai gan
mācos par datorsistēmu tehniķi, sevi uzskatu par gana sportisku, jo
ikdienā nodarbojos arī ar ielu vingrošanu,» atzīst Viesturs, kurš
šodien pievilkās 23 reizes.

Savukārt policists Andris Požarskis uz Meža fakultātes stadionu
nāk nevis reizi gadā, kad ir Spēka diena, bet gan trīs reizes
nedēļā. «Šī ir mana treniņa vieta – pats pēc paša izstrādātas
treniņa programmas šeit nāku un trenējos. Tāpēc likumsakarīgi, ka
arī šodien esmu te un pārbaudu savus spēkus,» saka Andris, kurš
ilgi laiku bija labākais pievilkšanās disciplīnā ar izpildītām 30
reizēm. «Ilgi jau tas tā nepaliks – pirms gada vai diviem
uzvarētājs pievilkās 60 reizes.»

Andra teiktais gandrīz piepildījās, jo šodienas labākais
rezultāts vīriešiem pievilkšanā ir 57 reizes, ko paveica Vladislavs
Miļevičs, kurš arī izcīnīja 1. vietu. Savukārt sievietēm labākā
bija Daniela Miļūna ar 21 pievilkšanās reizi. Balstā guļus uz
elkoņiem labākais rezultāts starp vīriešiem ir Jānim Dūrējam – 30
minūtes, bet sievietēm – Enijai Jungfermanei – 9.21 minūte.

Savukārt pietupienus starp vīriešiem visvairāk izdarīja Jānis
Geidāns – 2310, bet starp sievietēm – Anastasija Vidončikova –
2300.

Labākos katrā disciplīnā šodien sveica Jelgavas Sporta servisa
centrs, bet Latvijā labākie Spēka dienas dalībnieki tiks apbalvoti
24. septembrī Rīgā.

Jāpiebilst, ka Spēka dienas aktivitātes Latvijā notika ap 80
pašvaldībās – katrā Spēka dienas norises vietā tika fiksēts gan
dalībnieku skaits, gan viņu rezultāti, lai noteiktu aktīvāko un
spēcīgāko pašvaldību valstī.

Foto: Austris Auziņš