25.3 °C, 3.1 m/s, 55 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaKārtējais NĪN nomaksas termiņš – 15. augusts
Kārtējais NĪN nomaksas termiņš – 15. augusts
15/08/2014

Pašvaldība atgādina, ka šogad kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ceturkšņa nomaksas datums ir 15. augusts, un iedzīvotājus aicina nekavēties ar nodokļa maksājumiem – pretējā gadījumā tiks aprēķināta nokavējuma nauda un parāds būs piedzenams bezstrīda kārtībā.

www.jelgavasvestnesis.lv

Pašvaldība atgādina, ka šogad
kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ceturkšņa nomaksas datums
ir 15. augusts, un iedzīvotājus aicina nekavēties ar nodokļa
maksājumiem – pretējā gadījumā tiks aprēķināta nokavējuma nauda un
parāds būs piedzenams bezstrīda kārtībā.

NĪN par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek
sadalīts četros maksājumos: 2014. gadā nodokļa maksāšanas termiņi
noteikti 2. aprīlis, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris,
tādējādi šodiena, 15. augusts, ir pēdējais termiņš, līdz kuram
jāveic kārtējais ceturkšņa maksājums.

Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas
vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs atgādina, ka saskaņā ar
likumu «Par nodokļiem un nodevām» par nodokļa samaksas termiņa
nokavējumu nodokļa maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no
laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto
dienu. «Noteiktajā laikā nenomaksātais nodoklis un nokavējuma nauda
saskaņā ar pašvaldības lēmumu ir piedzenama bezstrīda kārtībā,
vēršot piedziņu uz nodokļa maksātāja naudas līdzekļiem, kustamo
mantu un nekustamo īpašumu. Un šajā gadījumā nodokļa maksātājam ir
jārēķinās ar to, ka viņam papildus NĪN un nokavējuma naudai būs vēl
jāsedz arī ar piedziņas izpildi saistītās izmaksas,» skaidro
I.Bušs, uzsverot, ka saskaņā ar likumu par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā ir atbildīgs NĪN maksātājs.

Informācija par NĪN un tā nomaksu ir
pieejama portālā www.epakalpojumi.lv. Tāpat jautājumus par NĪN,
parāda summas un nokavējuma naudas apmēru var precizēt Jelgavas
pilsētas domes Finanšu nodaļā Lielajā ielā 11, 106., 107., un 108.
kabinetā, vai pa tālruni 63005589, 63005491, 63005596, 63005552,
63005550.

Jāatgādina, ka, veicot NĪN samaksu,
svarīgi ir korekti norādīt maksājuma veikšanai nepieciešamo
informāciju. Ērtākais un drošākais veids nomaksāt NĪN ir portālā
www.epakalpojumi.lv, jo tur maksātājam automātiski parādās visa
nepieciešamā informācija. Taču to var izdarīt arī Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldes norēķinu punktos vai bankā – tad
maksājuma uzdevuma precīza norādīšana ir operatora kompetencē.
Savukārt, maksājumu veicot caur internetbanku, būtiski ir maksājuma
mērķī precīzi norādīt nodokļa maksātāja personīgā konta numuru par
zemi un personīgā konta numuru ēkām vai īpašuma adresi, vai īpašuma
kadastra numuru, par kuru veikts maksājums.