24.1 °C, 3.5 m/s, 50.4 %

Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvs

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsVideoLoka maģistrālē būvē pagaidu brauktuves
Loka maģistrālē būvē pagaidu brauktuves
05/10/2018

Šogad rekonstrukcijas darbi notiks divos Loka maģistrāles posmos – no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam un no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai. Jāuzsver, ka pagaidām autovadītājiem nav būtisku ierobežojumu, jo satiksme joprojām tiks nodrošināta pa Loka maģistrāli.

Autovadītāju ērtībai satiksme posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu
ceļam tiks organizēta pa pagaidu brauktuvēm, kas tiek izbūvētas
abās Loka maģistrāles pusēs, savukārt posmā no Rubeņu ceļa ir
sašaurināta esošā brauktuve, pa kuru joprojām notiek kustība. Līdz
ar to šajā posmā ir samazināts atļautais braukšanas ātrums – no 70
kilometriem stundā uz 50 kilometriem stundā.

Portāls www.jelgavasvestnesis.lv jau rakstīja, ka uzsākta Loka
maģistrāles rekonstrukcija visā tās garumā – kopumā 4,8 kilometri.
Rekonstrukcija tiks uzsākta ar lietus ūdens kanalizācijas tīklu
izbūvi divos ielas posmos, bet pēc tam sekos arī citi darbi. Loka
maģistrāles pārbūves projekta gaitā paredzēts atjaunot tranzītielu,
izbūvēt četrus apļveida krustojumus, rekonstruēt
inženierkomunikācijas, ielu apgaismojumu, kā arī pārvadu pār
dzelzceļu. Plānots izbūvēt arī gājēju un velo celiņus, ierīkot
automašīnu stāvvietas, atpūtas vietas ar soliņiem, velostatīviem un
atkritumu urnām, atjaunot pieturvietas, kā arī pie pilsētas robežas
izveidot atpūtas vietu, uzstādot karti tūristiem.

Jelgavas pilsētas pašvaldība Loka maģistrāli rekonstruē,
piesaistot ES finansējumu nacionālas nozīmes centru integrēšanai
Eiropas vienotajā transporta tīklā (TEN-T). Līgums par Loka
maģistrāles rekonstrukciju starp Jelgavas pilsētas domi un
pilnsabiedrību «RERE vide – Hidrostatyba» noslēgts jūlijā. Kopējās
projekta izmaksas ar PVN ir 21 679 350,03 eiro, tostarp 12 004 303
eiro ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 564 527,03 eiro –
valsts budžeta dotācija pašvaldībai un 9 110 520 eiro – Jelgavas
pašvaldības līdzfinansējums.

Video: Māris Martinsons/«Jelgavas Vēstnesis»