20.8 °C, 1.9 m/s, 75.2 %

Izstādes

«Nevērtējiet ļoti nikni!»
12/06/2016

«Patiesībā sajūtas ir dīvainas: no vienas puses, man ir prieks par skolu, ka tā labi darbojas, un tās pedagogiem, bet, no otras puses, ir zināms sentiments, jo skola paņēma praktiski visu manu laiku,» ar šādām sajūtām Mākslas skolas 30. jubilejas izstādes atklāšanu Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā sagaidīja pirmais skolas direktors Andrejs Zvejnieks.

Izstādē apskatāmu to pedagogu darbi, kuri visā skolas
pastāvēšanas laikā tajā ir strādājuši. «Mūsu skolā ir strādājuši 25
pedagogi. No pirmsākumiem gribētos izcelt pirmo skolas direktoru
Andreju Zvejnieku, Maritu Landau, Kristīni Landau un Ilzi
Emsi-Grīnbergu, kaut gan apbrīnu ir pelnījis ikviens no mūsu
pasniedzējiem. Apvienot pilnas slodzes darbu Mākslas skolā ar
ģimenes dzīvi un vēl radošajām aktivitātēm – tas nav viegli, tāpēc
nevērtējiet izstādi ļoti nikni!» tā Mākslas skolas direktore Anda
Stankeviča, piebilstot, ka daļa darbu tapuši agrāk, pasniedzēju
dzīves plaukuma laikā. Izstādē apskatāmie pasniedzēju darbi ir
dažādi – gleznas, keramika, fotogrāfijas, skulptūras, darbi stiklā,
zīmējumi, tekstils. Daļu darbu veidojuši jau zināmi un atzīti
mākslinieki, piemēram, Gunārs Ezernieks, Baiba Ūlande, Uldis
Zuters, I.Emse-Grīnberga, Nellija Skujeniece, Māris Grīnbergs,
Indulis Landaus, Inita Vilks, Anda Kalniņa, Laura Vizbule, kura
tagad ir Jelgavas pilsētas galvenā māksliniece. Protams, ka skolā
ir arī jauni pedagogi un daļa, kas vēl studē. Tieši jaunās
pasniedzējas Kristīnes Graudules-Putnieces darbi visvairāk
sajūsmināja Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītāju Māri Branci.
«Kā es ieraudzīju šito… Izcila zīmēšanas spēja. Man patīk šī
meitene,» tā viņš.

«Šajā izstādē redzamas klasiskas vērtības – var just pamatīgu
skolu apakšā. Bet pedagogam jau ir jābūt ar nobriedušu skatu uz
dzīvi un jābalstās nepārejošās vērtībās,» vērtē māksliniece Anda
Kalniņa, kura Mākslas skolā par pasniedzēju strādāja no tās
dibināšanas apmēram 11 gadu. «Šajā izstādē mani kolēģi apliecina
savu radošo varēšanu mākslā, un tā ir ļoti augsta līmeņa varēšana.
Arī man jācenšas turēt tai līdz,» tā A.Kalniņa, paužot prieku un
gandarījumu atrasties šajā plejādē.

Vienmēr ir bijušas grūtības panākt, lai par pasniedzēju Mākslas
skolā strādātu augstākās klases mākslinieki. Viens no tādiem, kurš
nemitīgi vaņģots, bet vienmēr teicis «nē», ir gleznotājs Uldis
Roga. Mākslas skolas direktores vietniece mācību darbā
I.Emse-Grīnberga norāda, ka šāda problēma jau nav tikai Mākslas
skolā, bet jebkurā nozarē, kur jācīnās par augstākās klases
profesionāļu piesaistīšanu. «Skolā var strādāt tikai tie, kuri grib
dalīties ar savām zināšanām un prasmēm, kuriem ir interese par šo
darbu un kuri ir komunikabli. Mākslinieki jau nereti ir intravertas
personības, bet, par laimi, mākslā daudz ko var parādīt bez
vārdiem, ja vien darbojas iekšējā stīga,» tā viņa.

Jelgavas Mākslas skola tika izveidota 1986. gadā, un tās pirmā
atrašanās vieta bija dažās telpās tagadējās Jelgavas Valsts
ģimnāzijas ēkā. «Veidojot skolu, mani visvairāk mulsināja tas, lai
tas nepārvēršas par tādu pulciņu. Tāpēc vienā ikgadējā mākslas
skolu seminārā izvirzīju tēzi, ka skolēni profesionāli jāievirza
mākslās, nevis viņiem jāpavada laiks inteliģentā sabiedrībā,»
atceras A.Zvejnieks, kurš līdz kļūšanai par Mākslas skolas
direktoru bija Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs. Tieši šis
lēmums tagad tiek novērtēts. «Jelgava ir lepna par šo skolu, kurā
aug jauni cilvēki ar gaišu skatu un dvēseli, kuri prot saskatīt,
ieraudzīt vairāk nekā citi,» izstādes atklāšanā norādīja Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza. Jāpiebilst, ka Jelgavas
Mākslas skolā ir 330 audzēkņu.

Izstāde Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
izstāde būs apskatāma līdz 10. jūlijam. Mākslas skolas direktore
norāda, ka šī ir īsto skolas jubilejas svinību ielīgošana.
Jubilejas svinības notiks 1. oktobrī.

Foto: Austris Auziņš