19.7 °C, 2.6 m/s, 88.5 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaNodokļu konsultantiem, nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem un citiem turpmāk jāsniedz informācija VID
Nodokļu konsultantiem, nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem un citiem turpmāk jāsniedz informācija VID
29/08/2008

Lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības, juridisko pakalpojumu, finanšu un nodokļu konsultāciju sniedzējiem, aģentiem un citām personām, kas veic skaidras naudas darījumus virs 15 tūkstošiem eiro, līdz 23. septembrim Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jāsniedz informācija par savu darbību.

Anna Afanasjeva

Lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma
prasības, juridisko pakalpojumu, finanšu un nodokļu konsultāciju
sniedzējiem, aģentiem un citām personām, kas veic skaidras naudas
darījumus virs 15 tūkstošiem eiro, līdz 23. septembrim Valsts
ieņēmumu dienestā (VID) jāsniedz informācija par savu
darbību.

 

VID Zemgales reģionālās iestādes birojs
skaidro, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
finansēšanas novēršanas likums spēkā stājās 13. augustā. Tas
paredz, ka VID teritoriālajās iestādēs informācija par savu darbību
jāsniedz nodokļu konsultantiem, ārpakalpojuma grāmatvežiem,
neatkarīgiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem, kad tie,
darbojoties klientu vārdā, sniedz palīdzību darījumu plānošanā vai
veikšanā, piedalās tajos vai veic citas ar darījumiem saistītas
profesionālas darbības.

Uzskaitītajām personām informācija VID
jāsniedz arī tad, ja viņi apstiprina darījumu sava klienta labā
saistībā ar nekustamā īpašuma, uzņēmuma pirkšanu vai pārdošanu,
klienta naudas, finanšu instrumentu un citu līdzekļu pārvaldīšanu,
visu veidu kontu atvēršanu vai pārvaldīšanu kredītiestādēs vai
finanšu iestādēs, juridisku veidojumu dibināšanu, vadību vai
darbības nodrošināšanu, kā arī attiecībā uz juridiska veidojuma
dibināšanai, vadīšanai vai pārvaldīšanai nepieciešamo ieguldījumu
veikšanu.

Informācija VID jāsniedz arī juridiska
veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu
sniedzējiem un personām, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki
darījumos ar nekustamo īpašumu.

Informācija jāsniedz arī citām
juridiskām vai fiziskām personām, kas nodarbojas ar nekustamā
īpašuma, transportlīdzekļu un citu preču tirdzniecību, kā arī
starpniecību minētajos darījumos vai pakalpojumu sniegšanu, ja
maksājums notiek skaidrā naudā latos vai citā valūtā, kas pēc
Latvijas Bankas (LB) noteiktā kursa darījuma veikšanas dienā ir
ekvivalenta 15 000 eiro (ap 10 542 latu) vai lielākai summai,
neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā
vairākas savstarpēji saistītas operācijas.

Ja darījums veikts ārvalstu valūtā,
kurai LB nenosaka oficiālo maiņas kursu, aprēķiniem izmanto LB
norādītajā informācijas avotā kārtējās nedēļas pirmajā darbdienā
publicēto valūtas kursu. Informācija VID iesniedzama vai nu brīvā
formā, vai pēc VID izstrādātas formas, kas pieejama VID māja lapas
sadaļā «Veidlapas un iesniegumi».

Tiem nodokļu maksātājiem, kuri minētajā
statusā darbojās jau līdz 13.augustam, kad stājās spēkā Noziedzīgi
iegūtu līdzekļa legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas
likums, informācija VID rakstveidā jāsniedz 30 darba dienu laikā
jeb līdz 23. septembrim. Savukārt tiem, kas darbību uzskaitītajās
jomās sākuši pēc likuma spēkā stāšanās dienas, informācija VID
jāsniedz desmit darba dienu laikā no darbības sākšanas.

Likumā noteikto prasību mērķis ir
savlaicīgi noteikt riskus cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizāciju un terorisma finansēšanu, maksimāli tos novērst,
paredzot pienākumus gan valsts iestādēm, gan likumā noteiktajiem
subjektiem – uzņēmējiem un personām. VID uzsver, ka likumā
iekļautās tiesību normas izriet no divām ES direktīvām.