27.1 °C, 3.2 m/s, 48.9 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaNotiks diskusija par reģiona ekonomikas attīstību nākotnē
Notiks diskusija par reģiona ekonomikas attīstību nākotnē
23/03/2010

Pirmdien, 29. martā, pulksten 10 Jelgavā, kafejnīcas «Silva» konferenču zālē notiks Zemgales Plānošanas reģiona administrācijas un SIA «Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija» organizēta divdaļīga diskusija – seminārs par Zemgales ekonomikas perspektīvo attīstību.

www.jelgavasvestnesis.lv

Pirmdien, 29. martā, pulksten 10
Jelgavā, kafejnīcas «
Silva»
konferenču zālē notiks Zemgales Plānošanas reģiona administrācijas
un SIA «Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija» organizēta
divdaļīga diskusija – seminārs par Zemgales ekonomikas perspektīvo
attīstību.

Kā informē Zemgales Plānošanas reģiona
speciālists Juris Kālis, pasākuma pirmā daļa notiks Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstītā projekta
«Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona
pierobežas teritorijā» gaitā un tajā aicināti piedalīties
pašvaldību pārstāvji, Zemgales uzņēmēji, izglītības iestāžu
darbinieki, kā arī citi interesenti. Balstoties uz pētījumu, ko
Zemgalē veic eksperti sociālantropologa, Rīgas Ekonomikas
augstskolas asociētā profesora Roberta Ķīļa vadībā, diskusijā
paredzēts vērtēt izglītības, nodarbinātības, ekonomikas un
demogrāfijas attīstības tendences kā valstī kopumā, tā Zemgalē, kas
tuvāko piecu līdz desmit gadu laikā būtiski ietekmēs reģiona
uzņēmējdarbības vidi.

Pētījuma uzdevums ir veikt Zemgales plānošanas
reģiona teritorijas ekonomiskās attīstības analīzi, pamatojoties uz
esošajiem un potenciālajiem resursiem, kā arī noteikt reģiona
ilgtermiņa ekonomiskās attīstības raksturojumu, definēt
priekšnosacījumus investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības
sekmēšanai saistībā ar ekonomikas ilgtspējīgu attīstību. Tāpat
pētījuma mērķis ir nodrošināt visa veida investorus ar nepieciešamo
informāciju par reģiona ekonomikas attīstības perspektīvām un
prioritārajiem virzieniem, kas ietverti reģiona plānošanas
dokumentos.

Minētajā diskusijā – seminārā apspriežamie
jautājumi sasaucas ar aktivitātēm, ko Zemgales Plānošanas reģiona
administrācija sadarbībā ar partneriem no astoņām valstīm veic
Baltijas jūras reģiona Transnacionālās sadarbības programmas
projektā «NEW BRIDGES»( Jaunie tilti), ko finansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds.

Tas ir projekts, kura mērķis ir uzlabot
pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbības vadīšanu, izstrādāt
dzīves kvalitātes koncepciju pilsētu un lauku attīstības
plānošanai, izvērtēt potenciālu ilgtspējīgām pilsētu un lauku
mijiedarbībām, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, izveidot un
pārbaudīt praksē mijiedarbības vadības modeli, kas visvairāk
atbilst Baltijas jūras reģiona valstu iedzīvotāju vajadzībām,
vērtībām un dzīvesveidam. Projekta ieviešanas rezultātā paredzēts
izveidot jaunas pilsētu un lauku partnerattiecības, veicināt
inovatīvu domāšanu un inovatīvu produktu radīšanu, panākot reģionu
konkurētspējas, kā arī pievilcības palielināšanos.

Tāpēc Zemgalē veic nepieciešamās darbības, lai
aktualizētu un pilnveidotu Teritorijas plānojumu atbilstīgi pilsētu
un lauku teritoriju mijiedarbības principiem, iesaistot šajā darbā
gan ārzemju ekspertus, gan jaunizveidoto novadu pašvaldību
speciālistus. Tādējādi minētā pasākuma otrajā daļā dalībniekus
plānots iepazīstināt ar pilsētu un lauku mijiedarbības
pamatprincipiem un izvērst diskusiju par prioritātēm kvalitatīvas
dzīves vides potenciāla paaugstināšanā Zemgalē Baltijas jūras
reģiona kontekstā.