20.6 °C, 3.9 m/s, 57.7 %

Ekonomika

Pārrunā tūrisma jautājumus
13/02/2009

Februāra diskusijā ar saimnieciski aktīviem cilvēkiem un uzņēmējiem pašvaldības speciālisti runāja arī par tūrisma attīstības iespējām un atgādināja par ES struktūrfondu naudas piesaistes iespējām.

Anna Afanasjeva

Februāra diskusijā ar saimnieciski aktīviem cilvēkiem un
uzņēmējiem pašvaldības speciālisti runāja arī par tūrisma
attīstības iespējām un atgādināja par ES struktūrfondu naudas
piesaistes iespējām.

Saimnieciski domājoši cilvēki, kas nepieder pie tūrisma nozares,
atzina, ka šajā jomā mūsu uzņēmēji lielākoties izvēlējušies
vieglāko ceļu – proti, izejošo, nevis ieejošo tūrismu. Organizēt
tūrisma grupas uz ārvalstīm ir vienkāršāk, nekā nodarboties ar
ārvalstu tūristu piesaisti. Tāpat nozarei traucē, ka pie mums
atšķirībā no ārvalstīm starp tūrisma un virknes citu pakalpojumu
nozaru uzņēmējiem vispār nav izveidojusies sadarbība vai arī tā ir
nepietiekamā līmenī. Tāpat jāņem vērā, ka līdzenajā Zemgalē, kas
neizceļas ar saistošu reljefu, jāiegulda krietni vairāk līdzekļu un
izdomas, lai sasniegtu rezultātu.

No pašvaldības ar aktivitātēm tūrisma attīstībā iepazīstināja
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes projektu vadītāja Liene
Rulle. Nozarei uzmanību pievērst sāka pirms sešiem gadiem ar darba
grupas izveidi, kas sāka ar problēmu izpēti un risinājumu
meklējumiem. Tā izstrādāja arī attīstības vadlīnijas. Pirms četriem
gadiem tika izveidota Zemgales tūrisma attīstības biedrība.
Pašvaldības pārstāve iepazīstināja ar nozares projektiem. Daļa no
tiem piederējuši pie t.s. «mīkstajiem», kas taustāmu labumu nav
devuši. Nozares stipro un vājo pušu analīze liecina, ka mūsu
pilsētas plusi ir kultūrvēsturiskie objekti, kā arī Lielupes un
Driksas ūdeņi, kas gan ne tuvu nav apgūti. Tāpat Jelgavā ir viens
no zemākajiem viesu mītņu un apkalpoto viesu skaita rādītājiem, ir
nepietiekoša Tūrisma informācijas centra kapacitāte, par pilsētu
trūkst tūrisma informācijas svešvalodās. Nozarei raksturīga arī
pieprasījuma sezonalitāte.

Nozares interesentiem paveras iespējas jaunu tūrisma pakalpojumu
attīstībā un esošo dažādošanā, tāpat Lielupes piemērošanā ūdens un
aktīvā tūrisma vajadzībām. Tāpat paveras iespējas kultūras tūrisma
attīstībā, savukārt ar veselības nostiprināšanu saistītās
ārstnieciskās, rekreatīvās, SPA u.tml. iespējas vispār nav
attīstītas.

L.Rulle ar tūrismu saistīto uzņēmēju uzmanību vērsa uz to, ka šī
gada nogalē interesentiem būs pieejams Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums kultūras, aktīvā, veselības un
rekreatīvā tūrisma produktu attīstībai. Savukārt pilsētai
piegulošajās platībās varēs pretendēt uz EFLA finansējumu.
Nākammēnes sadarbībā ar pašvaldību projektus varēs iesniegt arī
pārrobežu sadarbības programmai, kur kā partneri darbojas zviedri,
somi un igauņi.

No pašvaldības iesniegtajiem projektiem paredzēts rekonstruēt
Svētās Trīsvienības baznīcas torni. Tajā atradīsies Tūrisma
informācijas centrs, skatu laukums un kafejnīca.

Savukārt Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs
informēja, ka tuvāko mēnešu laikā varētu sākt darboties uzņēmēju
konsultāciju centrs.