17.8 °C, 3.7 m/s, 82.6 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaPartnerības veicināšanai traucē normatīvo aktu trūkums
Partnerības veicināšanai traucē normatīvo aktu trūkums
14/08/2008

Šodien, 14. augustā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāka iesniegumu pieņemšanu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmā «Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā». Pirmdien, 18. augustā ieinteresētajām pusēm paredzēts sniegt informāciju par atbalsta saņemšanas iespējām. Arī Jelgavas pašvaldība gatava iesaistīties atbalsta finansējuma saņemšanā, taču partnerības projektu īstenošanu kavē nepilnības Latvijas valsts normatīvajos aktos.

Anna Afanasjeva 

Šodien, 14. augustā, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāka iesniegumu
pieņemšanu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
programmā «Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana
Latvijā». Pirmdien, 18. augustā ieinteresētajām pusēm paredzēts
sniegt informāciju par atbalsta saņemšanas iespējām. Arī Jelgavas
pašvaldība gatava iesaistīties atbalsta finansējuma saņemšanā, taču
partnerības projektu īstenošanu kavē nepilnības Latvijas valsts
normatīvajos aktos.

 

Iesniegumu pieņemšana valsts un privātās
partnerības attīstības veicināšanas programmā turpināsies līdz 14.
novembrim. LIAA Valsts un privātās partnerības nodaļas vadītāja
Lolita Neilande atgādina, ka programmas nolūks ir sekmēt
alternatīvo modeļu – šajā gadījumā valsts un privātās partnerības –
pielietošanu publiskās infrastruktūras būvniecībā, apsaimniekošanā
un finansēšanā, tādējādi uzlabojot sabiedrisko pakalpojumu
kvalitāti un pieejamību valsts un reģionālajā līmenī. Programmas
ietvaros atbalstīs vairākas aktivitātes. Pie tām pieder finanšu un
ekonomiskā pamatojuma izstrāde valsts un privātās partnerības
projektam, iekļaujot iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera
apakšprojektā iesaistīto darbinieku apmācības. Tāpat atbalstīs
projekta konkursa dokumentācijas izstrādi. Maksimālā partnerības
programmas atbalsta intensitāte ir 90 procenti no attiecināmajām
izmaksām.

Lai interesentiem sniegtu plašāku
informāciju par partnerības programmu, pirmdien, 18. augustā
pulksten 11 LIAA rīko informatīvu semināru par atbalsta
instrumentiem pašvaldībām. Seminārā sniegs informāciju par iespējām
vietējām pašvaldībām un valsts institūcijām saņemt atbalstu valsts
un privātās partnerības projektu dokumentācijas izstrādei
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas
ietvaros. Tiks runāts par partnerības projektu īstenošanas posmiem,
savukārt Ekonomikas ministrijas speciālisti stāstīs par projektu
apvienošanas iespējām. Pirms semināra interesenti var sūtīt
organizatoriem jautājumus par partnerības projektiem (e-pasta
adrese ppp@liaa.gov.lv).

Papildus šiem projektiem, seminārā
sniegs informāciju par atbalsta saņemšanas iespējām pašvaldībām
LIAA administrētajās ES struktūrfondu aktivitātēs, par Zemkopības
ministrijas sniegto atbalstu, par biznesa inkubatoru darbības
veicināšanu un citām iespējām. Interesentiem svarīga varētu būt
informācija par atbalsta iespējām no ZM programmas
«Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem». Tāpat pašvaldībām
svarīgi apzināties ieguvumus no biznesa inkubatoru darbības
veicināšanas.

Jelgavas pašvaldība jau pirms vairākiem
gadiem bija iecerējusi īstenot privātās partnerības projektu par
pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas sakārtošanu un uzturēšanu. Taču
Latvijas valsts normatīvo aktu nepilnību dēļ tas nav noticis. Arī
pašlaik likumdošanas normās valsts un privātās partnerības jomā, kā
uzsver Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs,
nepieciešamas nopietnas izmaiņas. Ar LIAA partnerības programmas
atbalstu projektu dokumentācijas izstrādē vien nekas vēl nebūs
līdzēts. Lai projektus varētu ieviest dzīvē, nepieciešams sakārtot
valsts likumdošanas aktus.