15.2 °C, 1 m/s, 86.5 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaReemigranti var pieteikties atbalstam saimnieciskās darbības uzsākšanai
Reemigranti var pieteikties atbalstam saimnieciskās darbības uzsākšanai
13/09/2019

Jau otro gadu tiek organizēts konkurss, lai sniegtu atbalstu reemigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un īstenošanai. Finansējuma apmērs vienam projektam ir līdz 10 000 eiro, un pieteikumu granta saņemšanai var iesniegt līdz 4. oktobrim.

Kā informē Zemgales Plānošanas reģionā, kaut
arī finansējuma apmērs vienam projektam ir līdz 10 000 eiro,
reemigrantam jārēķinās, ka būs nepieciešams arī paša ieguldījums –
jānodrošina piesaistītās investīcijas, kā arī trīs gadu periodā pēc
projekta uzsākšanas jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumi. Minimālais
piesaistīto investīciju apmērs ir 50 procenti no projekta
iesniegumā pieprasītā atbalsta finansējuma. Konkursam kvalificējas
tie reemigranti un potenciālie reemigranti, kas ārvalstīs dzīvojuši
vismaz trīs gadus un savu uzturēšanās adresi ārvalstīs fiksējuši
iedzīvotāju reģistrā. Pieteikšanās termiņš konkursam – 4.
oktobris.

Pērn konkursā visos piecos plānošanas
reģionos kopumā iesniegti 17 projektu iesniegumi, atbalstīti –
deviņi, taču interesi par šo konkursu pavisam izrādīja 170
reemigranti. Lielā starpība starp sākotnējo interesi par projektu
un iesniegto projektu skaitu 2018. gadā saistāma ar atbalsta
pretendentu neatbilstību vienam no pamatkritērijiem – lielākā daļa
no pretendentiem, lai arī ilgstoši jau dzīvojuši ārvalstīs, nebija
reģistrējušies savas mītnes zemes iedzīvotāju reģistrā.

Konkursa dalībnieki rakstiski sagatavotu
projektu var iesniegt klātienē Zemgales Plānošanas reģiona
Uzņēmējdarbības centrā Jelgavā, Katoļu ielā 2B, darba dienās no
pulksten 8.30 līdz 16.30, nosūtīt pa pastu (ierakstītā vēstulē)
Zemgales Plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centram uz adresi:
Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001 (pasta zīmogs – 2019. gada 4.
oktobris) vai pa e-pastu zpr@zpr.gov.lv (noformētu elektroniskā
dokumenta veidā, parakstot ar elektronisko parakstu).

Papildu informāciju par konkursa nosacījumiem
var iegūt mājaslapā zemgale.lv, kā arī sazinoties ar Zemgales
Plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāju Mairitu Pauliņu
(tālrunis 63028454, 29578343, e-pasts mairita.paulina@zpr.gov.lv)
vai Zemgales Plānošanas reģiona reemigrācijas koordinatori Aneti
Spalviņu (tālrunis 22338666, e-pasts
anete.spalvina@zpr.gov.lv).

Konkurss tiek īstenots, pamatojoties uz
Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumiem Nr.496
«Reemigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un
finansēšanas kārtība».

Foto: publicitātes