24.5 °C, 2.5 m/s, 51.6 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaSāk izsniegt ielu tirdzniecības atļaujas 2020. gadam
Sāk izsniegt ielu tirdzniecības atļaujas 2020. gadam
11/11/2019

No šodienas Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» sāk izsniegt atļaujas ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās 2020. gadam.

Lai saņemtu atļauju, tirgotājam
«Pilsētsaimniecībā», Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, 3. kabinetā,
jāiesniedz iesniegums. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.440 «Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību» tirgotājam
jāiesniedz arī apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā
reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās
ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā
reģistrētu kvīšu esību. Tāpat iesniegumam jāpievieno saimnieciskās
darbības veicēja apliecības kopija – fiziskai personai, kas
reģistrējusi saimniecisko darbību atbilstoši nodokļu jomu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, vai juridiskās personas
reģistrācijas apliecības kopija. Noformējot atļauju, iesniedzējam
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Tirgotājam arī jāsamaksā pašvaldības nodeva
par ielu tirdzniecību publiskās vietās. Nodevas apmērs noteikts
Jelgavas domes 2007. gada 28. decembra saistošajos noteikumos
Nr.185 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām» – nodevas likme
par tirgošanos ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju un pašu
izgatavotiem amatniecības darinājumiem ir
0,43 eiro dienā, 2,13 eiro nedēļā vai
7,11 eiro mēnesī.

Atļauju «Pilsētsaimniecībā» noformēt:
pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8
līdz pulksten 10 un no pulksten 15.30 līdz pulksten 16.30 un
piektdienās no pulksten 8 līdz pulksten 10. «Brīvdienās un svētku
dienās atļaujas netiek izsniegtas, tāpēc tirgotājiem, kuri vēlas
tirgoties brīvdienās un svētku dienās, atļaujas jāizņem
savlaicīgi,» norāda «Pilsētsaimniecībā».

Jelgavā ir septiņi pašvaldības iekārtotu ielu
tirdzniecības vietu posteņi: Lielās ielas un K.Barona ielas
krustojumā, Raiņa ielā 37, Pasta ielā 51/5, pie ēkas Satiksmes ielā
59, Bērzu ceļā 40 pie Bērzu kapiem, Baložu ielā 14 pie Baložu
kapiem un Dobeles šosejā 69 (stāvlaukumā pie Zanderu kapiem). Tāpat
ir vairākas eglīšu tirdzniecības vietas – Lielajā ielā 8, Pērnavas
ielā pie stāvlaukuma, Raiņa ielā 26, Mātera ielā 25D un Lielās
ielas un K.Barona ielas krustojumā – un saldējuma tirdzniecības
vietas: Raiņa parkā, Ozolskvērā, autoostas skvērā, Stacijas parkā,
Hercoga Jēkaba laukumā un Pērnavas ielā 4 pie stāvlaukuma.
Detalizētāk ar ielu tirdzniecības vietu izvietojuma plānu var
iepazīties «Pilsētsaimniecības» mājaslapas www.pilsetsaimnieciba.lv
sadaļā
«Pakalpojumi/Ielu tirdzniecības vietas»
.

2019. gadā no gada sākuma līdz oktobra vidum
bija izsniegtas 53 tirdzniecības atļaujas.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva