22.8 °C, 2.3 m/s, 60.4 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaSameklējot darbu citā rajonā, varēs saņemt atbalstu
Sameklējot darbu citā rajonā, varēs saņemt atbalstu
13/11/2008

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina uz sadarbību darba devējus un darba ņēmējus, kas atraduši darbu ārpus deklarētās dzīvesvietas administratīvās teritorijas, iesaistīties nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanas projektā, lai tādējādi veicinātu nodarbinātību.

Anna Afanasjeva

Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) aicina uz sadarbību darba devējus un darba ņēmējus, kas
atraduši darbu ārpus deklarētās dzīvesvietas administratīvās
teritorijas, iesaistīties nodarbināto personu reģionālās
mobilitātes veicināšanas projektā, lai tādējādi veicinātu
nodarbinātību.

 

NVA Jelgavas filiāles vadītājs Māris
Narvils skaidro, ka nodarbinātības pasākuma ietvaros aģentūra
sniegs atbalstu, kā to nosaka valdības martā pieņemtie Ministru
kabineta noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo
bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas
kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.

Pasākumā NVA iesaista nodarbinātas
personas, kas, iekārtojoties darbā pie komersanta Latvijas
teritorijā, ir iesnieguši iesniegumu NVA filiālē, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas darba vieta. Darba līgumā
noteiktajai darba vietai jāatrodas ārpus nodarbinātā deklarētās
dzīvesvietas administratīvās teritorijas (pagasta, pilsētas,
rajona), kurā ir darbaspēka pieprasījums, un ceļā pavadāmais laiks
no deklarētās dzīvesvietas līdz darba vietai pārsniedz Bezdarbnieku
un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto piemērotas darba vietas
sasniedzamību. Proti, braucot ar sabiedrisko transportu, ceļā
jāpavada vairāk nekā viena stunda vienā virzienā.

Tāpat jāņem vērā, ka brīvajai darba
vietai jābūt reģistrētai NVA filiālē. Darba līgumā darbiniekam,
kurš atzīts par piemērotu vakancei, jābūt noteiktam pārbaudes
termiņam atbilstoši Darba likumam. Uz NVA atbalstu var pretendēt,
ja nodarbinātajam noteiktā darba alga ir mazāka par divu minimālo
mēneša darba algu apmēru. Atkārtoti uz atbalsta pasākumu darbinieks
var pretendēt ne agrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējā finanšu
atbalsta saņemšanas pasākuma ietvaros. Izņēmums ir gadījums, kad
iepriekšējā atbalsta periodā finanšu atbalstu ir pārtraukts sniegt,
jo darba devējs sniedzis nepatiesu
informāciju. 

Uz jautājumu, kāds atbalsta apjoms ir
paredzēts, M.Narvils skaidro, ka NVA nodrošina nodarbinātajam
finanšu atbalstu transporta izdevumiem līdz 200 latiem par
regulāriem braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un
atpakaļ par nostrādāto pārbaudes termiņa laiku. Iespējams arī
finanšu atbalsts dzīvokļa īres un transporta izdevumiem līdz 600
latiem par nostrādāto pārbaudes termiņa laiku. Ja nodarbinātais
saņem atbalstu dzīvokļa īres izdevumiem, viņš var saņemt atbalstu
arī transporta izdevumiem, bet ne vairāk kā par vienu braucienu
nedēļā no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un
atpakaļ.

NVA Jelgavas filiāles vadītājs akcentē,
ka nodarbinātajam, kas vēlas piedalīties pasākumā un saņemt finanšu
atbalstu, pēc darba līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz
nodarbinātības pārbaudes termiņa beigām, NVA filiālē jāiesniedz
attiecīgs iesniegums, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un
noslēgtais darba līgums.

Plašāka informācija pieejama NVA
Jelgavas filiālē.

Pēc NVA datiem novembra sākumā Jelgavā
bez darba bija 1375 cilvēki jeb 4,1 procents no ekonomiski aktīvā
vecuma iedzīvotāju skaita. Tas ir par 0,3 procentiem vairāk kā
pirms mēneša. Tas ir mazāk nekā vidēji valstī, kur bezdarba līmenis
ir 5,6 procenti.