19.4 °C, 2.6 m/s, 96.5 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaTrūcīgo personu skaits pilsētā samazinājies par piektdaļu
Trūcīgo personu skaits pilsētā samazinājies par piektdaļu
23/03/2013

Pērn salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir bijusi novērojama sociālās situācijas uzlabošanās pilsētā – par piektdaļu samazinājies trūcīgo personu skaits, arī garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta saņēmēju skaits ir sarucis. Taču joprojām lielāko daļu – 60 procentus no pašvaldības izmaksāto sociālo pabalstu kopapjoma – veido likumā noteiktais dzīvokļa pabalsts un GMI.

www.jelgavasvestnesis.lv

 

Pērn salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir
bijusi novērojama sociālās situācijas uzlabošanās pilsētā – par
piektdaļu samazinājies trūcīgo personu skaits, arī garantētā
minimālā ienākuma (GMI) pabalsta saņēmēju skaits ir sarucis. Taču
joprojām lielāko daļu – 60 procentus no pašvaldības izmaksāto
sociālo pabalstu kopapjoma – veido likumā noteiktais dzīvokļa
pabalsts un GMI.

Kopš 2008. gada, kad valstī sākās ekonomiskā krīze,
trūcīgo ģimeņu skaits pilsētā trīskāršojās. Ja vēl 2008. gadā
Sociālo lietu pārvaldes uzskaitē bija 835 trūcīgās ģimenes, tad
2011. gadā šis skaitlis bija pieaudzis līdz 2405 ģimenēm. 2012.
gads ir pirmais, kad var runāt par samazinājumu. Trūcīgo ģimeņu
skaits Jelgavā pērn, salīdzinot ar 2011. gadu, sarucis gandrīz par
piektdaļu un bija 1966. Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks
Aigars Rublis norāda, ka šo tendenci nevar «norakstīt» uz
aizbraucēju rēķina, jo lielākais aizbraucēju skaits bija tieši
krīzes pirmajos gados. «Drīzāk tas saistīts ar bezdarba rādītāju
samazināšanos un pašvaldības īstenoto sociālā atbalsta politiku,»
uzsver domes priekšsēdētāja vietnieks.

 

Pašvaldībai visvairāk izmaksā pabalsti dzīvokļa īrei
un komunālo maksājumu segšanai, kā arī GMI pabalsts – pērn šim
mērķim izlietots 61 procents no visiem pašvaldības sociālajai
palīdzībai plānotajiem līdzekļiem.

 

Kopš 2013. gada valdība ir pārtraukusi līdzfinansēt
GMI un mājokļa pabalstu, taču pašvaldības izdevumi valsts noteikto
obligāto pabalstu izmaksai nav būtiski palielinājušies, jo
samazinājies personu loks, kas var pretendēt uz šo atbalsta veidu.
Ja 2011. gadā GMI saņēma 2490 iedzīvotāji, tad 2012. gadā GMI
pabalsta saņēmēju skaits pilsētā samazinājies līdz 1808 personām.
«Taču joprojām tieši šie pabalsti veido lielāko daļu no sociālajai
palīdzībai atvēlētajiem līdzekļiem, un pilsētas trūcīgākajiem
iedzīvotājiem tiks izmaksāti vairāk nekā 800 tūkstoši latu,»
skaidro A.Rublis.

 

Pilsētā līdztekus valsts noteiktajiem obligātajiem
GMI un dzīvokļa pabalstiem tiek nodrošināti arī daudzi citi sociālā
atbalsta pakalpojumi. «Ar likumu noteiktajos pabalstos pērn
pašvaldība izmaksāja aptuveni 60 procentus no šim mērķim
atvēlētajiem 1,32 miljoniem latu. Savukārt pārējie pabalsti ir
pašvaldības brīvprātīga iniciatīva, sniedzot atbalstu iedzīvotājiem
ar zemākiem ienākumiem. Par to, ka pašvaldības atbalsts ir vērā
ņemams, liecina arī tas, ka virkne ģimeņu no apkārtējiem novadiem
deklarējas pilsētā, lai varētu pretendēt uz papildu atbalstu,» teic
domes priekšsēdētāja vietnieks.

 

Foto: Ivars Veiliņš