20.6 °C, 2 m/s, 81.5 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaVar pieteikties invalīdu un citu grupu bezdarbnieku nodarbināšanai
Var pieteikties invalīdu un citu grupu bezdarbnieku nodarbināšanai
08/05/2008

Līdz 23. maijam darba devēji Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jelgavas filiālē var pieteikties dalībai projekta «Pasākums noteiktām personu grupām» īstenošanai.

Anna Afanasjeva

Līdz 23. maijam darba devēji
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jelgavas filiālē var
pieteikties dalībai projekta «Pasākums noteiktām personu grupām»
īstenošanai.

 

Pasākuma nolūks ir palīdzēt vairāku sociālās
atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu bezdarbniekiem orientēties
darba tirgus prasībās, veicināt iekļaušanos sabiedrībā un
iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pie šīm grupām pieder personas, kas
nav sasniegušas 25 gadu vecumu vai kas beigušas pilna laika
studijas ne agrāk kā pirms diviem gadiem un vēl nav atradušas pirmo
pastāvīgo algoto darbu; bezdarbnieki, kas nav ieguvuši vidējo
izglītību vai līdzvērtīgu izglītību; cilvēki, kas vecāki par 50
gadiem. Šajā grupā iekļauti arī bezdarbnieki, kas vēlas sākt
strādāt vai atsākt darbu un kas vismaz divus gadus nav ne
strādājušas, ne mācījušās; tie, kas iepriekšējo 16 mēnešu laikā
bijušas bez darba 12 mēnešus; bezdarbnieki – invalīdi; personas,
kas nav atradušas pirmo pastāvīgo darbu, kopš piemērota brīvības
atņemšanas vai cits soda veids. Riska grupā iekļauti arī cilvēki ar
alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību; kas
dzīvo vienatnē un gādā par vienu vai vairākiem bērniem; arī
migrējošie darba ņēmēji, mazākumtautības pārstāvji kādā ES
dalībvalstī (pastāvīgie iedzīvotāji), kam jānostiprina valodas
zināšanas, profesionālās zināšanas vai profesionālā pieredze, lai
palielinātu iespējas iegūt pastāvīgu darbu.

NVA Jelgavas filiāles referente nodarbinātības
jautājumos Anita Dolace stāsta, ka projektā iesaistītajam darba
devējam nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju mērķa grupas
bezdarbniekam. Tā ir 50 procentu apmērā no darba devēja noteiktās
algas, ievērojot, ka ikmēneša dotācija normāla darba laika ietvaros
nepārsniedz valstī noteiktās minimālās algas apmēru. Ja darbinieks
strādā nepilnu darba laiku, dotāciju piešķir atbilstoši faktiski
nostrādātajam darba laikam. Bezdarbniekam – invalīdam ikmēneša
dotāciju piešķir atbilstoši Profesiju klasifikatora pamatgrupām 100
līdz 300 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas.
Plašāka informācija par to pieejama NVA mājas lapā internetā
(www.nva.lv).

Tāpat tiek nodrošināta ikmēneša darba algas
dotācija darba vadītājiem, kas strādā ar darbā pieņemtajiem
bezdarbniekiem – invalīdiem (50 procentu no minimālās darba algas
par katra bezdarbnieka – invalīda darba vadīšanu, ja darba vadītājs
strādājis katru dienu); vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma
iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei,
lai pielāgotu darba vietas darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem –
invalīdiem. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai
darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita
atzinumam, bet ne vairāk kā 1000 latu. Tiek segtas arī izmaksas (50
procentu no minimālās darba algas) par pavadoņu pakalpojumiem
pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem – invalīdiem, kam tie
nepieciešami, kā arī izdevumi (ne vairāk kā 15 lati) par veselības
pārbaužu veikšanu katram bezdarbniekam – invalīdam.

Bezdarbniekus invalīdus šajā projektā var
iesaistīt uz diviem gadiem, bet pārējo grupu bezdarbniekus – uz
diviem gadiem.