16.4 °C, 1.2 m/s, 95.1 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaVZD var iepazīties ar zemes īpašuma tiesību atjaunošanas kārtību
VZD var iepazīties ar zemes īpašuma tiesību atjaunošanas kārtību
06/03/2009

Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuri noteiktajos termiņos bija iesnieguši pieteikumu un dokumentus, kas pierāda īpašuma un mantošanas tiesības, Valsts zemes dienesta (VZD) mājas lapā www.vzd.gov.lv ir iespēja iepazīties ar kārtību, kādā atjauno zemes īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi, kā arī ir pieejami zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemju saraksti.

Anna Afanasjeva

Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuri
noteiktajos termiņos bija iesnieguši pieteikumu un dokumentus, kas
pierāda īpašuma un mantošanas tiesības, Valsts zemes dienesta (VZD)
mājas lapā www.vzd.gov.lv ir
iespēja iepazīties ar kārtību, kādā atjauno zemes īpašuma tiesības
uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi, kā arī ir pieejami
zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemju saraksti.

VZD speciāliste Ilze Miķelsone skaidro, ka pirms zemes īpašuma
tiesību atjaunošanas procesa sākšanas VZD sadarbībā ar pašvaldībām
pārbaudīs, vai pieteikuma iesniedzējam vai citai personai uz
pieprasīto zemi jau nav atzītas vai atjaunotas īpašuma tiesības,
vai nav saņemti īpašuma kompensācijas sertifikāti, datus par
īpašuma un mantošanas tiesības apliecinošu dokumentu iesniegšanas
termiņiem un virkni citas informācijas.

VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jelgavas biroja vadītāja Aija
Krūmiņa atzīst, ka sākotnējā kārtā VZD nodaļā nebija iekļauti
pieteikumu iesniedzēji no Jelgavas, tie varētu sekot turpmāk. Taču
zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemju saraksts, kurā iekļauta
arī Jelgava, pieejams VZD mājas lapā internetā www.vzd.gov.lv publikāciju un
statistikas sadaļā apakšsadaļā «Citas publikācijas». Meklējot pēc
zemes vienības kadastra apzīmējuma, informāciju par Zemes reformas
pabeigšanai paredzēto zemju sarakstos minēto zemju atrašanās vietu
var iegūt VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.

Pēc minētās pārbaudes Centrālā zemes komisija (CZK) lems par
pretendentu pieprasījumu izskatīšanu un iekļaušanu kādā no
prioritārajām grupām (ar tām var iepazīties VZD mājas lapā. Pēc tam
pirmās prioritātes pretendentiem VZD izsūtīs sarakstus ar zemes
reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām, kas atrodas tās
pašvaldības teritorijā, kurā atradās vēsturiskais īpašums.

Pretendentam pēc zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību
saraksta saņemšanas atbilde būs jāsniedz mēneša laikā, kurā
izvēlētās zemes vienības būs jāsarindo prioritārā secībā no 1 līdz
«n» ciparam, kur 1 nozīmē, ka šo zemes vienību pretendents vēlētos
saņemt kā pirmo, bet zemāk norādītās varētu tikt piešķirtas
gadījumā, ja vēl kāds līdzvērtīgas prioritātes pieprasītājs būs
izvēlējies un ieguvis tiesības atjaunot zemes īpašuma tiesības uz
konkrēto izvēlēto zemes vienību. Ja mēneša laikā atbilde par zemes
vienību izvēli netiks sniegta, tiesības uz īpašumtiesību
atjaunošanu tiks zaudētas.

Ja uz vienu zemes vienību būs pieteikušies vairāki vienas grupas
pretendenti, priekšroka būs tam, kura izvēlētā zemes vienība vai
tās daļa ietilpa mantojamās zemes vēsturiskajās robežās pēc
stāvokļa uz 1940.gadu, otrkārt, pretendentam, kurš izvēlējies
mantojamajai līdzvērtīgu zemi, jo īpašumtiesību atjaunošana uz
mantojamo zemi nav iespējama likumā noteikto ierobežojumu dēļ,
treškārt, pretendentam, kura izvēlētā zemes vienība atrodas
pašvaldībā, kuras budžetā tiek ieskaitītas pretendenta iedzīvotāju
ienākuma nodokļa summas, ceturtkārt, pretendentam, kurš izvēlējies
zemi tajā pašvaldībā, kurā viņam jau pieder kāda zemes vienība.

Ja uz vienu zemes vienību būs vairāki pretendenti ar vienādām
priekšrokas tiesībām, VZD komisija organizēs izlozi.

Tikai pēc augstākas prioritātes pieprasījumu apmierināšanas zemes
reformas pabeigšanai paredzēto zemju saraksti tiks aktualizēti un
izsūtīti nākošās prioritāšu grupas pretendentiem. Zemes
piešķiršanas kārtība būs tāda pati kā pirmās prioritātes
pieprasītājiem.

Papildus informācija pieejama VZD reģionālo nodaļu klientu
apkalpošanas centros, tostarp Zemgales reģionālās nodaļas Jelgavas
biroja centrā Jelgavā, Akadēmijas ielā 19.  Tā darba laiks ir
nedaudz mainīts. Pirmdienās klientus pieņem no pulksten 9.00 – līdz
12.00 un no 14.00 līdz 18.00; otrdienās no 13.00 līdz 17.00,
trešdienās un ceturtdienās no 9.00 līdz 13.00, piektdienās no 8.00
līdz 12.00. Papildus informāciju var iegūt arī pa VZD informatīvo
tālruni 67038613.