4.3 °C, 4.2 m/s, 59.2 %

Projekts “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem un izglītības iestādēs” (projekts Nr. 2.3.2.3.i.)

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiAktuālie projektiProjekts “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem un izglītības iestādēs” (projekts Nr. 2.3.2.3.i.)
Projekts “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem un izglītības iestādēs” (projekts Nr. 2.3.2.3.i.)

Projekta īstenotājs:
Izglītības un zinātnes ministrija

Sadarbības partneris:
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Mērķis:
Mazināt šķēršļus vispārējās izglītības satura apguvei, nodrošinot portatīvās datortehnikas pieejamību izglītojamiem no sociāli neaizsargātām grupām, kā arī nodrošinot datu pārraides pieejamību kvalitatīvai, jēgpilnai un plānveidīgai digitālo tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā. Projekts ir cieši saistīts ar memorandu “Dators ikvienam bērnam”, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu digitalizāciju, padarot datorus pieejamus ikvienam Latvijas skolēnam, kā arī pedagogam un nodrošinot mūsdienīgu izglītības satura apguves iespēju.

Projektā iesaistītās izglītības iestādes:
Jelgavas 4. sākumskola, Jelgavas Centra pamatskola, Jelgavas 4. vidusskola, Jelgavas 5. vidusskola, Jelgavas Pārlielupes pamatskola, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola, Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Amatu vidusskola

Mērķa grupa:
1.- 12. klašu izglītojamie

Projekta īstenošanas laiks:
2023. gada 13. septembris (sadarbības līguma noslēgšanas datums) – 2026. gada 30. jūnijs

N.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Portatīvo datoru skaits
1.-6.klases 7.-9.klases 10.-12.klases Kopā
1. Jelgavas 4.sākumskola 184 0 0 184
2. Jelgavas Centra pamatskola 114 30 0 144
3. Jelgavas 4.vidusskola 134 44 15 193
4. Jelgavas 5.vidusskola 77 23 6 106
5. Jelgavas Pārlielupes pamatskola 78 25 0 103
6. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 138 40 15 193
7. Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola 20 5 0 25
8. Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs 24 7 0 31
9. Jelgavas Valsts ģimnāzija 0 56 31 87
10. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 0 39 20 59
11. Jelgavas Amatu vidusskola 0 11 6 17
Kopā 769 280 93

1142

Informācija par projektu:
Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem un izglītības iestādēs | Izglītības un zinātnes ministrija (izm.gov.lv)

Noteikumu “Portatīvās datortehnikas piešķiršanas un lietošanas kārtība Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” izdošana

Portatīvās datortehnikas piešķiršanas un lietošanas kārtība Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs