23.2 °C, 2.4 m/s, 55.6 %

Jelgavas 4.sākumskola aicina darbā sākumskolas skolotāju

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeVakancesJelgavas 4.sākumskola aicina darbā sākumskolas skolotāju
Jelgavas 4.sākumskola aicina darbā sākumskolas skolotāju
  1. Darba joma

Izglītība

  1. Darba vietas nosaukums

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde ”Jelgavas 4.sākumskola”

  1. Amata nosaukums

Sākumskolas skolotājs

  1. Amata kods saskaņā ar LR profesiju klasifikatoru

2341 01

  1. Nepieciešamā izglītība

Augstākā pedagoģiskā izglītība un sākumskolas skolotāja kvalifikācija

  1. Veicamie uzdevumi

Darbība saistīta ar izglītības programmu īstenošanu atbilstoši valsts izglītības standartiem vai programmām, nodrošina pozitīvu un atbalstošu saskarsmi audzēkņu zināšanu un prasmju apguvei un attieksmju veidošanai, organizē un vada mācību un audzināšanas darbību pedagoģisko mērķu sasniegšanai, analizē un vērtē audzēkņu iegūtās zināšanas un prasmes, veido audzēkņu radošo attieksmi un patstāvību izglītības procesā, sadarbojas ar audzēkņu ģimenēm/aizbildņiem, izvēlas vai izstrādā metodiskos materiālus mācību un audzināšanas procesa īstenošanai, atbild par sava darba kvalitāti.

  1. Valodas zināšanas

Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.

  1. Alga (BRUTO)

‎ no 1500 euro

  1. Darba apjoms

1 slodze (36 stundas nedēļā) vai nepilna slodze pēc vienošanās, uz nenoteiktu laiku

  1. Pieteikšanās

Zvanot pa tālruni 63024449 skolas direktorei vai sūtot e-pastu 4ssk@izglitiba.jelgava.lv