1.6 °C, 1.3 m/s, 85.9 %

Ergoterapeits Rehabilitācijas nodaļā

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldePar mumsErgoterapeits Rehabilitācijas nodaļā
Ergoterapeits Rehabilitācijas nodaļā

Galvenie amata pienākumi:
1. konsultēt klientus par ergonomiskajiem aspektiem vidē, izstrādāt rekomendācijas
par profilaktiskiem pasākumiem savas profesionālas kompetences ietvaros;
2. veikt klienta funkcionēšanas spēju novērtēšanu, identificēt klienta pašaprūpes
spējas;
3. novērtēt tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību;
4. veikt klienta vides pieejamības atbilstības izvērtēšanu;
5. sagatavot atzinumus ar ergoterapiju saistītos jautājumos;
6. strādāt ar Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas
lietojumprogrammu (SOPA).

Prasības pretendentiem:
1. otrā līmeņa profesionālā augstākā medicīniskā izglītība vai profesionālais bakalaura
grāds veselības aprūpē un ergoterapeita kvalifikācija;
2. C līmeņa 1.pakāpes valsts valodas prasme;
3. reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
4. vēlams sertifikāts specialitātē;
5. labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām.
6. prasme strādāt patstāvīgi un komandā;
7. labas komunikācijas, sadarbības un argumentācijas prasmes;
8. prasme plānot un organizēt savu darbu.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Motivēts pieteikums.
2. Profesionālās darbības apraksts (CV).
3. Izglītību apliecinoša dokumenta kopija.
Mēnešalga – 1070,00 EUR (amats klasificēts 43.1.saimes VA līmenī; 9.mēnešalgas grupa)
Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika
Adrese – Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001
Pieteikšanās termiņš – 2024.gada 31.janvāris
Pieteikumu sūtīt uz e-pastu soc@soc.jelgava.lv ar norādi “Pieteikums ergoterapeita amata
konkursam”.
Tālrunis uzziņām 63048917; 25721995

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju
Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei
atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai.
Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks
glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

Informācija par personas datu apstrādi skatāma pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā
“Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – “Personas datu apstrādes
paziņojums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personāla atlases procesa dalībniekiem
(pretendentiem)”.