2.6 °C, 2.5 m/s, 92.6 %

Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām, t.sk. ar pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem Rehabilitācijas nodaļā

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldePar mumsSociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām, t.sk. ar pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem Rehabilitācijas nodaļā
Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām, t.sk. ar pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem Rehabilitācijas nodaļā

Galvenie amata pienākumi:
1. veikt sociālo darbu ar pilngadīgām personām, t.sk. ar pilngadīgām personām ar
funkcionāliem traucējumiem;
2. sniegt profesionālu un kvalitatīvu atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
3. vadīt sociālā gadījuma procesu un dokumentēt to;
4. plānot, organizēt un nodrošināt klientu vajadzībām atbilstošus sociālos
pakalpojumus;
5. organizēt resursu tīkla apzināšanu un nepieciešamo resursu piesaisti;
6. veikt klientu funkcionēšanas spēju novērtēšanu;
7. veidot starpinstitucionālo un starpprofesionālo sadarbību;
8. strādāt ar Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas
lietojumprogrammu (SOPA).

Prasības pretendentiem:
1. pirmā vai otrā cikla augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā
darbā;
2. C līmeņa 1.pakāpes valsts valodas prasme;
3. labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām;
4. prasme strādāt patstāvīgi un komandā;
5. labas komunikācijas, sadarbības un argumentācijas prasmes;
6. prasme plānot un organizēt savu darbu.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Motivēts pieteikums.
2. Profesionālās darbības apraksts (CV).
3. Izglītību apliecinoša dokumenta kopija.
Mēnešalga – 1070,00 EUR (amats klasificēts 43.1.saimes VA līmenī; 9.mēnešalgas grupa)
Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika
Adrese – Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001

Pieteikšanās termiņš – 2024.gada 31.janvāris
Pieteikumu sūtīt uz e-pastu soc@soc.jelgava.lv ar norādi “Pieteikums sociālā darbinieka
amata konkursam”.
Tālrunis uzziņām 63048917; 25721995

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju
Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei
atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks
glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.
Informācija par personas datu apstrādi skatāma pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā
“Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – “Personas datu apstrādes
paziņojums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personāla atlases procesa dalībniekiem
(pretendentiem)”.