1.6 °C, 1.3 m/s, 85.9 %

Sociālais darbinieks Naktspatversmē

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldePar mumsSociālais darbinieks Naktspatversmē
Sociālais darbinieks Naktspatversmē

Galvenie amata pienākumi:
1. noteikt Naktspatversmes klientu sociālās vajadzības un identificēt sākotnējās sociālās
problēmas un vadīt individuālos sociālos gadījumus;
2. veidot klientu lietas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un regulāri
veikt nepieciešamos ierakstus Naktspatversmes klientu lietās;
3. kopīgi ar Naktspatversmes klientu izstrādāt individuālo sociālās rehabilitācijas plānu,
noskaidrojot klienta problēmu loku, iemeslus un cēloņus viņa sociālajai disfunkcijai,
nodrošinot sociālās rehabilitācijas procesa izvērtēšanu, ja uzturēšanās laiks
Naktspatversmē tiek pagarināts;
4. sagatavot dokumentus lēmuma pieņemšanai par Naktspatversmes pakalpojuma
piešķiršanu, pagarināšanu, pārtraukšanu vai par atteikumu piešķirt Naktspatversmes
pakalpojumu;
5. sniegt klientiem psihosociālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
6. sniegt klientiem informāciju par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju, par sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu veidiem;
7. aktīvi iesaistīties starpprofesionāļu komandas darbā.

Prasības pretendentiem:
1. pirmā vai otrā cikla augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
2. C līmeņa 1.pakāpes valsts valodas prasme;
3. vēlama pieredze sociālajā darbā ar pieaugušām personām, sociālo gadījumu vadīšanā;
4. prasme apkopot, analizēt un apstrādāt sociālā pakalpojuma nodrošināšana procesa gaitā
iegūto informāciju ;
5. prasme vadīt un veicināt komandas darbību;
6. Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Motivēts pieteikums.
2. Profesionālās darbības apraksts (CV).
3. Izglītību apliecinoša dokumenta kopija.
Mēnešalga – 1070,00 EUR (amats klasificēts 43.1.saimes VA līmenī; 9.mēnešalgas grupa)
Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika
Adrese – Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001
Pieteikšanās termiņš – 2024.gada 31.janvāris
Pieteikumu sūtīt uz e-pastu soc@soc.jelgava.lv ar norādi “Pieteikums Naktspatversmes
sociālā darbinieka amata konkursam”.
Tālrunis uzziņām 63048921
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei
atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai.
Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks
glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.
Informācija par personas datu apstrādi skatāma pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā
“Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – “Personas datu apstrādes
paziņojums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personāla atlases procesa dalībniekiem
(pretendentiem)”.