Pirmsskolas izglītības iestāde "Gaismiņa"

gaismina.jpg

 

Adrese: Vaļņu iela 5, Jelgavā, LV-3001
Vadītāja: Agrita Loca

e-pasta adrese: gaismina@izglitiba.jelgava.lv
mājas lapa: http://gaismina.lv/

Kontakttālruņi

Vadītāja: 63029287

Vietnieki: 61112134

Izglītojamo skaits

pirmsskolas izglītība: 112 (5 grupas)

Aktīvās izglītības programmas

01011111 - Pirmsskolas izglītības programma

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1,5 gadiem

 

2022. gada pašnovērtējums

Nolikums