Jelgavas 5. vidusskola aicina darbā skolotājus

Adrese: Aspazijas iela 20, Jelgava,  LV-3001

Mājaslapa: 5vsk.jelgava.lv
E-pasts: 5vsk@izglitiba.jelgava.lv
 

Amats

Darba pienākumi

Prasības pretendentiem

Alga par likmi (30st.)

Pamatizglītības latviešu valodas skolotājs (pamatizglītības mazākumtautību programma) 

*īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

*iesaistīties skolas attīstības mērķu un uzdevumu īstenošanā;

*sagatavot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem;

*pilnveidot profesionālo kompetenci.

*2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” atbilstoša izglītība;

*prasme patstāvīgi plānot un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

*labas saskarsmes un sadarbības prasmes. 

No EUR 860,00

Pamatizglītības/ vispārējās vidējās izglītības bioloģijas skolotājs
17 kontaktstundas

*īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

*iesaistīties skolas attīstības mērķu un uzdevumu īstenošanā;

*sagatavot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem;

*pilnveidot profesionālo kompetenci.

*2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” atbilstoša izglītība;

*prasme patstāvīgi plānot un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

*labas saskarsmes un sadarbības prasmes. 

No EUR 860,00

Psihologs

*kvalitatīvi veikt psihologa profesionālo darbību, uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem;

*iesaistīties skolas attīstības mērķu un uzdevumu īstenošanā;

*sadarboties ar pedagoģisko personālu problēmu risināšanā, ievērojot profesionālās ētikas un konfidencialitātes prasības.

*2017.gada 30. marta Saeimā pieņemta un Valsts
prezidenta izsludināta Psihologa likumam  atbilstoša izglītība, reģistrācija psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts izglītības un skolu psiholoģijas jomā;

*prasme patstāvīgi plānot un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

*labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

No EUR 860,00

Sporta  skolotājs

*īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
*iesaistīties skolas attīstības mērķu un uzdevumu īstenošanā;
*sagatavot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem;
*pilnveidot profesionālo kompetenci.

 

*2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” atbilstoša izglītība;

*prasme patstāvīgi plānot un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

labas saskarsmes un sadarbības prasmes. 
 No EUR 860,00

 

Pretendentiem, kuri, uzsākot mācības augstskolā 2021. gada  1.septembrī ( noslēgts līgums ar augstskolu), varētu strādāt pie mums saņemot finansiālo atbalstu mācību apmaksai no Jelgavas pašvaldības izglītības atbalsta fonda.

Ārpus pilsētas dzīvojošiem pretendentiem Jelgavas pašvaldība piešķir pašvaldības dzīvokli vai 150 EUR mēnesī dzīvokļa īres apmaksai.

Lūgums pieteikumu un CV sūtīt uz e-pastu 5vsk@izglitiba.jelgava.lv 

Tālrunis uzziņām: 63026073

Vairāk informācijas par vakancēm var apskatīt skolas mājaslapā: http://5vsk.jelgava.lv/vakance.html