Jelgavas 5.vidusskola aicina darbā psihologu

 

Amats

Darba pienākumi

Prasības pretendentiem

Alga par likmi (30st.)

Psihologs

*kvalitatīvi veikt psihologa profesionālo darbību, uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem;

*iesaistīties skolas attīstības mērķu un uzdevumu īstenošanā;

*sadarboties ar pedagoģisko personālu problēmu risināšanā, ievērojot profesionālās ētikas un konfidencialitātes prasības.

*2017.gada 30. marta Saeimā pieņemta un Valsts
prezidenta izsludināta Psihologa likumam  atbilstoša izglītība, reģistrācija psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts izglītības un skolu psiholoģijas jomā;

*prasme patstāvīgi plānot un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

*labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

No 980,00
EUR 

 

* Pretendenti, kuri, uzsāka  mācības augstskolā 2022. gadā vai vai uzsāks mācības 2023. gada  1.septembrī (noslēgts līgums ar augstskolu), varēs vērsties Jelgavas pašvaldības izglītības atbalsta fondā ar lūgumu palīdzēt apmaksāt mācības.

* Ārpus pilsētas dzīvojošiem pretendentiem Jelgavas pašvaldība piešķir pašvaldības dzīvokli vai 150 EUR mēnesī dzīvokļa īres apmaksai. 

 

Lūgums pieteikumu un CV sūtīt uz e-pastu 5vsk@izglitiba.jelgava.lv 

Tālrunis uzziņām: 63026073

Vairāk informācijas par vakancēm var apskatīt skolas mājaslapā: http://5vsk.jelgava.lv/vakance.html