PII "Kāpēcīši" aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju

(amata kods 2342 02) uz nenoteiktu laiku – 1.2 likmes (48 stundas nedēļā).

 

Pienākumi:

  • Plānot un īstenot kvalitatīvu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktu izglītojamā vecumam atbilstošu, jēgpilnu izglītības procesu.
  • Nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju atbilstoši izglītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām.
  • Plānot un vadīt svētkus.
  • Uzturēt drošu, veselību un attīstību veicinošu, labvēlīgu vidi izglītības iestādē.

Prasības:

  • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “ Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
  • Prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību.
  • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
  • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

 

Pieteikuma dokumenti:

  • Dzīves, iepriekšējā darba, profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV).

Piedāvājums:

  • Darba alga 900 EUR par likmi (40 stundas nedēļā).

 

E-pasts: kapecisi@izglitiba.jelgava.lv

Tālrunis uzziņām: 63022872, 26305690