Vecākais speciālists veselības veicināšanas jautājumos (sadarbības un koordinācijas procesu nodrošināšana)

Galvenie amata pienākumi:

  1. Plānot un koordinēt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Jelgavas valstspilsētā.
  2. Pildīt Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatora pienākumus.
  3. Sagatavot pārskatus par veselības veicināšanas un slimību profilakses jomu.
  4. Iesaistīties veselības veicināšanas un atkarību profilakses plānošanas dokumentu sagatavošanā, pamatojoties uz iedzīvotāju veselības rādītājiem, paradumiem un vajadzību izpēti.
  5. Sadarboties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, savu darba pienākumu sekmīgai veikšanai.

 

Prasības pretendentiem:

1.    Augstākā izglītība veselības aprūpē vai veselības zinātnē.

2.    Izpratne par veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumiem.

4.    Loti labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

5.    Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

6.    Ļoti labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  1. Motivēts pieteikums.
  2. Profesionālās darbības apraksts (CV).
  3. Izglītību apliecinoša dokumenta kopija.

 

Mēnešalga – 1054,00 EUR (amats klasificēts 6.5.saimes I līmenī; 8.mēnešalgas grupa), pārbaudes laikā – 80% apmērā no mēnešalgas

Darba laiks – normālais nedēļas darba laiks – 40 stundas, darbs klātienē

Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika

Adrese – Stacijas iela 13, Jelgava, LV-3001

Pieteikšanās termiņš – 2023.gada 15.jūnijs

 

Pieteikumu sūtīt uz e-pastu soc@soc.jelgava.lv ar norādi “Pieteikums vecākā speciālista veselības veicināšanas  jautājumos amata konkursam”.

Tālrunis uzziņām 63012083

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus kopš konkursa rezultātu paziņošanas brīža.