4.3 °C, 3.6 m/s, 92.2 %

Vecākais speciālists veselības veicināšanas jautājumos, sadarbības un koordinācijas procesu nodrošināšana

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldePar mumsVecākais speciālists veselības veicināšanas jautājumos, sadarbības un koordinācijas procesu nodrošināšana
Vecākais speciālists veselības veicināšanas jautājumos, sadarbības un koordinācijas procesu nodrošināšana

Galvenie amata pienākumi:
1. Plānot un koordinēt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Jelgavas
valstspilsētā.
2. Pildīt Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatora pienākumus.
3. Sagatavot pārskatus par veselības veicināšanas un slimību profilakses jomu.
4. Iesaistīties veselības veicināšanas un atkarību profilakses plānošanas dokumentu
sagatavošanā, pamatojoties uz iedzīvotāju veselības rādītājiem, paradumiem un vajadzību
izpēti.
5. Sadarboties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām,
savu darba pienākumu sekmīgai veikšanai.

Prasības pretendentiem:
1. Augstākā izglītība veselības aprūpē vai veselības zinātnē.
2. C līmeņa 1.pakāpes valsts valodas prasme.
3. Izpratne par veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumiem.
4. Loti labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
5. Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.
6. Ļoti labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Motivēts pieteikums.
2. Profesionālās darbības apraksts (CV).
3. Izglītību apliecinoša dokumenta kopija.
Mēnešalga – 1054,00 EUR (amats klasificēts 6.5.saimes I līmenī; 8.mēnešalgas grupa),
Darba laiks – normālais nedēļas darba laiks – 40 stundas, darbs klātienē
Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika
Adrese – Stacijas iela 13, Jelgava, LV-3001
Pieteikšanās termiņš – 2024.gada 31.janvāris
Pieteikumu sūtīt uz e-pastu soc@soc.jelgava.lv ar norādi “Pieteikums vecākā speciālista
veselības veicināšanas jautājumos amata konkursam”.
Tālrunis uzziņām 63012083

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju
Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai.
Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

Informācija par personas datu apstrādi skatāma pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā
“Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – “Personas datu apstrādes
paziņojums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personāla atlases procesa dalībniekiem
(pretendentiem)”.