Izglītojošās un atbalsta grupas

Par pakalpojumu

Tā mērķis ir palīdzēt atjaunot ģimenes (personas) sociālās funkcionēšanas spējas, kā arī novērst disfunkciju ģimenē (personai), veicinot ģimenes locekļu (personu) izglītošanos psihiskās veselības uzturēšanā un stiprināšanā, kā arī palīdzēt radīt priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai ģimenē.

 

JSLP nodrošina:

Izglītojošās grupas nodarbības:

   ✔ Vecāku loma bērnu audzināšanā – 10 (desmit) nodarbības;

   ✔ Bērna emocionālā audzināšana – 20 (divdesmit) nodarbības;

   ✔ Esam ģimene – 10 (desmit) nodarbības;

   ✔ Ceļvedis audzinot pusaudzi – 10 (desmit) nodarbības;

   ✔ Sociālo prasmju attīstīšana – 28 (divdesmit astoņas) nodarbības;

   ✔ Iekšējo resursu aktivizēšana – 10 (desmit) nodarbības;

    atbalsta grupas līdzatkarīgām pilngadīgām personām – 21 (divdesmit               vienu) nodarbību;

   ✔ atbalsta grupas vecākiem, kuru aprūpē ir bērni ar smagiem FT – 8                    (astoņas) nodarbības.

 

Tālrunis informācijai: 63011783; 20538320 (Dace Diržine)

E-pasts: dace.dirzine@soc.jelgava.lv