Mūzikas terapija

Par pakalpojumu

Ar mūzikas skaņu palīdzību personai tiek sniegts atbalsts komunikācijas prasmju attīstīšanā un emocionālās labsajūtas uzlabošanā.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Persona ar invaliditāti no 1 (viena) līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam 

 

Mūzikas terapijas pakalpojums ietver 10 (desmit) nodarbības.