Higiēnas pakalpojums

Par pakalpojumu

  • Higiēnas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt dušas, veļas mazgāšanas un veļas žāvēšanas pakalpojumus.
  • Higiēnas centra sniegtie pakalpojumi ir maksas pakalpojumi. Skatīt

Pakalpojuma saņēmēji:

  • trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes);
  • pensijas vecuma personas;
  • pilngadīgas personas ar invaliditāti;
  • krīzes situācijā nonākusi persona.

 JSLP nenodrošina personiskās higiēnas līdzekļus un dvieļus.

 

Higiēnas centra darba laiks:

pirmdienās 8.00 -12.00 un 13.00 – 18.00
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
piektdienās 8.00-12.00

 

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 63048920