17 °C, 1 m/s, 88.9 %

Higiēnas pakalpojums

Higiēnas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Higiēnas pakalpojums ietver mazgāšanos dušā, veļas mazgāšanu un veļas žāvēšanu.

Pakalpojuma saņēmējs

Persona, kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu vai krīzes situācijā nonākušu.

Pensijas vecuma persona.

Pilngadīga persona ar invaliditāti.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Pēc klienta pieprasījuma.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Par higiēnas pakalpojumiem maksā klients saskaņā ar apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi pakalpojuma saņemšanas vietā (Higiēnas centrā) skaidrā naudā:

Dušas pakalpojums, līdz 30 min. 1 personai – 1.00 euro.

Veļas mazgāšana, līdz 5kg veļas – 1.50 euro.

Veļas žāvēšana, līdz 6kg veļas – 0.60 euro.

Pakalpojuma maksa noteikta ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr.6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr. 1/11; 23.07.2020. lēmums Nr. 13/10; 25.02.2021. lēmums Nr. 3/2)

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Higiēnas centrs, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Piektdiena 8.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Higiēnas centrs, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Piektdiena 8.00-12.00.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona uzrāda noteikto sociālo statusu apliecinošu dokumentu. Dušas pakalpojumu sniedz pēc iepriekšējā pieraksta.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Higiēnas centra aprūpētāja pārbauda personas apliecinošu dokumentu  par noteikto statusu.

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu saņemt klātienē Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Higiēnas centrā.

Atgādinājums: Higiēnas pakalpojumu tiesīga saņemt persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. JSLP nenodrošina personiskās higiēnas līdzekļus un dvieļus.

Saistītais pakalpojums: Pakalpojums “Aprūpe mājās”.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 04.2018.);
  • Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26.aprīļa lēmums Nr. 6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” (stājas spēkā 07.2018.) (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr. 1/11 (stājas spēkā 01.03.2019.; 23.07.2020. lēmums Nr. 13/10 stājas spēkā 01.09.2020.; 25.02.2021. lēmums Nr. 3/2; stājas spēkā 01.03.2021.).

Pārsūdzības iespējas

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Higiēnas centra aprūpētāja, tālrunis: 63048920; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 28.11.2023.