Īslaicīgs krīzes istabas pakalpojums

Par pakalpojumu

Īslaicīgs sociālais pakalpojums, kas tiek nodrošināts sociālajā dzīvojamā mājā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, ģimenēm (personām), kuru izīrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi ugunsgrēka, plūdu, tehnogēnu un dabas katastrofu, stihiskas nelaimes vai avāriju rezultātā.

  • Ģimenei (personai) pakalpojumu bez maksas piešķir uz laiku līdz 3 (trīs) mēnešiem.
  • Sākot ar 4. (ceturto) mēnesi, klients maksā īres maksu un maksu par saņemtajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz izrakstītu rēķinu.

Pakalpojuma saņēmēji

Persona, kura iesniegusi JSLP iesniegumu un dokumentus, kas apliecina ka mājoklis nav derīgs dzīvošanai.

 

Kontaktinformācija:

JSLP Rehabilitācijas nodaļa

adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka 9, Jelgava

tālrunis:  63007527