23.9 °C, 1.5 m/s, 49.9 %

Īslaicīgs krīzes istabas pakalpojums

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiĪslaicīgs krīzes istabas pakalpojums
Īslaicīgs krīzes istabas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Īslaicīga krīzes istabas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt ar mājokli līdz 6 mēnešiem ģimeni (personu), kurai mājoklis iznīcināts vai bojāts un ir dzīvošanai nederīgs, kā arī gadījumos, kad ir nepieciešams nodrošināt pilngadību sasniegušam bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pagaidu mājokli līdz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai.

Pakalpojuma saņēmējs

Krīzes situācijā nonākusi ģimene (persona).

Pilngadību sasniegušais bērns bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par īslaicīgu krīzes istabas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt vienas darba dienas laikā pēc dokumentu saņemšanas, nepieciešamības gadījumā ģimenei (personai) izmitināšana tiek nodrošināta nekavējoties.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Ģimenei (personai) pakalpojumu bez maksas piešķir uz laiku līdz 3 mēnešiem. Sākot ar ceturto mēnesi, klients maksā īres maksu un maksu par saņemtajiem pakalpojumiem, saistībā ar krīzes istabas lietošanu, pamatojoties uz JSLP izrakstītu rēķinu.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese 

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (228.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00

Saņemšanas kanāli

Klātiene: saskaņā ar līgumu “Īslaicīga krīzes istabas pakalpojuma līgums” pakalpojuma saņemšanas vietā Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu klātienē vai to nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) un dokumentus, kas apliecina ka mājoklis nav derīgs dzīvošanai.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Sociālās dzīvojamās mājas sociālā rehabilitētāja izvērtē iesniegtos dokumentus un pārbauda personas (ģimenes) sociālā statusa atbilstību pakalpojuma  saņemšana un sagatavo JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmuma projektu par īslaicīga krīzes istabas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu, vai pagarināšanu.

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana

Rehabilitācijas nodaļas sociālā rehabilitētāja sagatavo  JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmuma norakstu, kuru persona (ģimene) var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

Ja lēmums ir labvēlīgs, tad ar personu (ģimeni) tiek noslēgts “Īslaicīga krīzes istabas pakalpojuma līgums” uz 3 mēnešiem un parakstīts krīzes istabas pieņemšanas – nodošanas akts. Pamatojoties uz sociālā rehabilitētāja izvērtējumu līguma termiņš var tikt pagarināts.

Saistītais pakalpojums: Sociālā darba pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 14.04.2018.).

Pārsūdzības iespējas

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski uz e – pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (228.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; sociālais rehabilitētājs tālrunis: 63007527, 25767609; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 28.02.2024.