Dievkalpojumi Jelgavas dievnamos Ziemassvētku un Jaungada laikā

24.12.2019.
Par godu Ziemassvētkiem un gadu mijai Jelgavas dievnamos notiks dievkalpojumi, mises un aizlūgumi, kuros pievienoties aicināts ikviens.

Jelgavas Sv.Annas baznīca (Lielā iela 22a)

 • 24. decembrī pulksten 16 un 18 – Ziemassvētku vakara dievkalpojumi
 • 25. decembrī pulksten 10 – Ziemassvētku dievkalpojums ar Liepājas bīskapa Hansa Martina Jensona piedalīšanos
 • 26. decembrī pulksten 12 – Otro Ziemassvētku dievkalpojums
 • 31. decembrī pulksten 18 – Vecgada dievkalpojums
 • 1. janvārī pulksten 18 – Jaungada dievkalpojums

 

Jelgavas Romas katoļu katedrāle (Katoļu iela 11)

 • 22. decembrī – adventes 4. svētdiena. Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 – Sv.Mise
 • 24. decembrī – Kristus dzimšanas svētku vigīlija. Pulksten 7.30 – adventes Sv.Mise; pulksten 15 – bērnu Ziemassvētku uzvedums katedrālē; pulksten 16 – Sv.Mise bērniem; pulksten 18 – Svinīgā Sv.Mise; pulksten 23 – pusnakts Sv.Mise
 • 25. decembrī – Kristus dzimšanas svētki. Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 – Sv.Mise; pulksten 18 – Sv.Mise; no pulksten 12līdz 16 katedrāles dārzā būs atvērta "Dzīvā Bētleme"
 • 26. decembrī – Otrie Ziemassvētki, Sv. Stefana svētki. Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 – Sv.Mise; pulksten 18 – Sv.Mise; pulksten 13 – bērnu Ziemassvētku eglīte Baltajā mājā
 • 27. decembrī – Sv.Apustuļa Jāņa svētki. Pulksten 7.30 un 18 – Sv.Mise un vīna pasvētīšana pēc katras Sv.Mises. Pulksten 18 – Žēlsirdības vakars. Sv.Mise un adorācija līdz pulksten 20
 • 29. decembrī– Sv.Ģimenes svētki. Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 – Sv.Mise. Pēc katras Sv.Mises – svētība ģimenēm
 • 31. decembrī pulksten 7.30 un 18 – Sv.Mises. Pēc vakara Sv.Mises Vissv.Sakramenta uzstādīšana; pulksten 23 – Sv.Mise gadu mijā
 • 1. janvārī – Dievmātes svētki. Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 – Sv.Mise, pulksten 18 – Sv.Mise
 • 6. janvārī – Zvaigznes diena. Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 – Sv.Mise; pulksten 18 – Sv.Mise

 

Jelgavas Sv.Simeona un Sv.Annas pareizticīgo katedrāle (Raiņa iela 5)

 • 1. janvārī pulksten 8.30 – rīta dievkalpojums; pulksten 17 – vakara dievkalpojums
 • 7. janvārī pulksten 24 – agrā liturģija; pulksten 8.30 – vēlā liturģija

 

Jelgavas Sv.Jāņa baznīca (Jāņa iela 1)

 • 24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums
 • 25. decembrī pulksten 10 – Ziemassvētku dievkalpojums; pulksten 12.15 – Ziemassvētku dievkalpojums bērniem
 • 29. decembrī pulksten 10 – dievkalpojums

 

Jelgavas Baptistu baznīca (Mātera iela 54)

 • 22. decembrī pulksten 11 – Ceturtās adventes dievkalpojums ar dziedātāja Jura Vizbuļa un draudzes kora programmu
 • 24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums ar draudzes kora un mūziķu piedalīšanos
 • 29. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku atskaņas dievkalpojums ar draudzes mūziķu un dziedātāju piedalīšanos
 • 1. janvārī pulksten 11 – Jaungada dievkalpojums

 

Jelgavas Vasarsvētku draudze (Jāņa Asara iela 8)

 • 24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums

 

Jelgavas kristiešu draudze "Godība" (Dambja iela 26b)

 • 24. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.

 

Latvijas Apvienotās metodistu baznīcas Jelgavas draudze (Pētera iela 4)

 • 24. decembrī pulksten 17 – Svētvakara dievkalpojums
 • 25. decembrī pulksten 14 – svētbrīdis Pirmajos Ziemassvētkos
 • 29. decembrī pulksten 11 – gada noslēguma dievkalpojums

 

"Pestīšanas armija" (Dobeles iela 42)

 • 22. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku dievkalpojums un svētku pusdienas

 

Jelgavas draudze "Pestīšana" (Tirgoņu iela 11)

 • 22. decembrī pulksten 10 – dievkalpojums
 • 24. decembrī pulksten 17 – dievkalpojums
 • 25. decembrī pulksten 17 – dievkalpojums

 

Foto: Ivars Veiliņš

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies