Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem

Pakalpojuma nosaukums:

Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Adreses piešķiršana apbūvei paredzētiem zemes gabaliem, telpu grupām, ēkām un nosaukumu piešķiršana ielām.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas vai juridiskas personas.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumi Nr.698 "Adresācijas noteikumi"

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums veidlapa Nr. 4-13 vai iesniegums brīvā formā.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 darbadienas.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecināta identitāte.

 

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātiene vai pa pastu.

 

Tālrunis, e-pasts:

dome@dome.jelgava.lv
t. 63005576
t.63005522

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30