-6 °C, 3.1 m/s, 87.9 %

Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videAdrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem
Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde.

Pakalpojuma īss apraksts

Adreses piešķiršana apbūvei paredzētiem zemes gabaliem, telpu grupām, ēkām. Rekvizītu (nosaukuma) piešķiršana, maiņa vai likvidēšana ielām, koplietošanas ceļiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums par adreses piešķiršanu (Veidlapa 4-13 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-13).

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

e-pasts: pasts@jelgava.lv

e-adrese

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai klātienē, pa pastu vai elektroniski jāiesniedz iesniegums par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju un rekvizīta (nosaukuma) piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu.

Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma izskatīšanas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētiem zemes gabaliem, telpu grupām, ēkām un rekvizīta (nosaukuma) piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu. Atbildi izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumi Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” (stājas spēkā 02.07.2021.).

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005576.

e-pasts: pasts@jelgava.lv