Bērniem ar invaliditāti

Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsts ģimenēm ar bērniem 2018. gadā- INFOGRAFIKA

 

asistenta pakalpojums (5-18 g.v.)

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no 15.g.v. Sociālās integrācijas valsts aģentūrā

valsts apmaksāti psihologa pakalpojumi personai līdz 18 g.v., kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim

tehniskie palīglīdzekļi

reitterapija

hidroterapijas pakalpojums

atbalsts pasākumiem vides pielāgošanai

atbalsta grupas vecākiem, kuri audzina bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

kanisterapijas pakalpojums

mūzikas terapijas pakalpojums