Iesniegumi pašvaldībai vai pašvaldības iestādei

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojums

Veidlapa

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijai un Jelgavas valstspilsētas domei adresēto iesniegumu izskatīšana

Veidlapa 2-2

E-veidlapa 2-2

Jelgavas pašvaldības policijai adresēto fizisko un juridisko personu iesniegumu, sūdzību izskatīšana

Iesniegums

Sūdzība

Iesniegums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs"

POIC_1

Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Sporta servisa centrs"

SSC_1-08_01

Pakalpojumu novērtēšana

 

Lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem, lūdzu novērtējiet pakalpojumus, ko esat saņēmuši no pašvaldības.

 

Aptauja notiek konfidenciāli, atbildes nekādā veidā netiks saistītas ar konkrētiem respondentiem. Aptaujas laikā sniegtā informācija tiks analizēta apkopotā veidā un izmantota tikai pētījuma vajadzībām.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

APTAUJA