Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Adreses piešķiršana apbūvei paredzētiem zemes gabaliem, telpu grupām, ēkām un nosaukumu piešķiršana ielām.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par adreses piešķiršanu (Veidlapa 4-13 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-13).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Pa pastu: Jelgavas pilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.   

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai klātienē, pa pastu vai elektroniski jāiesniedz iesniegums par adreses saņemšanu, maiņu vai likvidāciju. Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti (pēc vajadzības):

1) kadastrālās uzmērīšanas lietas (inventarizācijas lietas) kopija (pievienojama, ja jāpiešķir numuri telpu grupām);

2) pilnvara.

Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma izskatīšanas, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētiem zemes gabaliem, telpu grupām, ēkām. Atbildi izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumi Nr. 698 "Adresācijas noteikumi"(stājas spēkā 11.12.2015.).

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005576.

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv