Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana

Pakalpojuma sniedzējs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales EKO".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Nav noteikts.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums pašvaldības īpašumā esošajā teritorijā.

Maksas pakalpojums privāto teritoriju īpašniekiem, namu apsaimniekotājiem, pārvaldītājiem saskaņā ar SIA "Zemgales EKO" maksas pakalpojumu cenrādi. Maksa par pakalpojumu noteikta ar Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020 lēmuma Nr.4/12:

klaiņojošo mājas dzīvnieku izķeršana (suns, kaķis, (istabas) sesks), 1 izsaukums, 36,96 EUR

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Telefoniski: Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs - operatīvais tālrunis 8787 (visu diennakti); 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības policija” bezmaksas tālrunis 8550.

e-pasts: eko@eko.jelgava.lv

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāji par klaiņojošiem vai bezsaimnieka dzīvniekiem var ziņot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram pa bezmaksas tālruni 8787 (visu diennakti). Par agresīvu dzīvnieku, kas izrāda agresivitātes pazīmes vai uzbrūk cilvēkam vai citam dzīvniekam, jāziņo Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Jelgavas  pašvaldības policija" pa bezmaksas tālruni 8550.

Ar Jelgavas pilsētas domes 25.04.2019. lēmumu Nr.5/6 "Pašvaldības funkcijas nodošana sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Zemgales EKO"" pašvaldības funkcija - organizēt Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanu, to nogādāšanu dzīvnieku patversmē un, ja nepieciešams, eitanāziju, kā arī pirmās neatliekamās veterinārmedicīniskās palīdzības sniegšanu atrastajiem bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušajiem dzīvniekiem, sākot ar 01.07.2019. organizē SIA "Zemgales EKO".

Mājas dzīvnieka īpašnieks izņem mājas dzīvnieku no dzīvnieku patversmes, uzrādot mājas dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību, un sedz izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi.

SIA "Zemgales EKO" veic arī klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, dzīvnieku līķu savākšanu un iznīcināšanu privātās teritorijās, par ko tiek iekasēta maksa saskaņā ar uzņēmuma noteikto cenrādi.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Dzīvnieku aizsardzības likums (01.01.2000.);

2) Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16-12 "Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā" (stājās spēkā 21.05.2016.);

3) 2019.gada 25.aprīļa Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr.5/6 "Pašvaldības funkcijas nodošana Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Zemgales EKO"" (stājās spēkā 01.07.2019.);

4) 2020.gada 26.marta Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr.4/12 "Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.13/8 "SIA "Zemgales EKO" maksas pakalpojumu noteikšana"" (stājās spēkā 27.03.2020.).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  "Zemgales EKO", adrese: K. Barona iela 40, 303. kab. Jelgava.

e-pasts: eko@eko.jelgava.lv