Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana

Pakalpojuma sniedzējs

SIA "Zemgales EKO".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu pašvaldības organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Nav noteikts.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums vai saskaņā ar SIA "Zemgales EKO" apstiprināto tarifu.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Telefoniski: Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs, operatīvais tālrunis 8787 (visu diennakti); Jelgavas pilsētas pašvaldības policija bezmaksas tālrunis 8550.

e-pasts: eko@eko.jelgava.lv

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Jelgavas pilsētas iedzīvotāji par klaiņojošiem vai bezsaimnieka dzīvniekiem var ziņot Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" pa bezmaksas tālruni 8787 (visu diennakti). Par agresīvu dzīvnieku, kas izrāda agresivitātes pazīmes vai uzbrūk cilvēkam vai citam dzīvniekam, jāziņo Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" pa bezmaksas tālruni 8550.

Ar Jelgavas pilsētas domes 25.04.2019. lēmumu Nr.5/6 "Pašvaldības funkcijas nodošana sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Zemgales EKO"" pašvaldības funkcija - organizēt Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanu, to nogādāšanu dzīvnieku patversmē un, ja nepieciešams, eitanāziju, kā arī pirmās neatliekamās veterinārmedicīniskās palīdzības sniegšanu atrastajiem bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušajiem dzīvniekiem, sākot ar 01.07.2019. organizē SIA "Zemgales EKO".

Mājas dzīvnieka īpašnieks izņem mājas dzīvnieku no dzīvnieku patversmes, uzrādot mājas dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību, un sedz izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi.

SIA "Zemgales EKO" veic arī klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, dzīvnieku līķu savākšanu un iznīcināšanu privātās teritorijās, par ko tiek iekasēta maksa saskaņā ar uzņēmuma noteikto cenrādi.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Dzīvnieku aizsardzības likums (01.01.2000.);

2) Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16-12 "Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā" (stājās spēkā 21.05.2016.);

3) 2019.gada 25.aprīļa Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr.5/6 "Pašvaldības funkcijas nodošana Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Zemgales EKO"" (stājās spēkā 01.07.2019.).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

SIA "Zemgales EKO", adrese: K. Barona iela 40, 303. kab. Jelgava.

e-pasts: eko@eko.jelgava.lv