Rakšanas darbu atļaujas izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Rakšanas darbu atļauja nepieciešama, rokot sarkano līniju robežās un dziļāk par 0.3 m transportbūvju, inženierkomunikāciju un citās ekspluatācijas aizsardzības zonās. Rakšanas darbu atļauja nepieciešama rokot pašvaldības īpašumā/valdījumā esošajā teritorijā. Rakšanas darbu atļaujas izsniedz Rakšanas darbu komisija.

Rakšanas darbu atļauja tiek pieprasīta un saņemta JVPI “Pilsētsaimniecība”.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Jelgavas valstspilsētas domes rakšanas darbu komisijas norises laikā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva par rakšanas darbu atļauju vai tās pagarināšanu saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām".

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nodevas par rakšanas darbu atļauju

Rakšanas vieta

Nodevas likme, euro

Maģistrālajās ielās

142.29

Maģistrālo ielu trotuāros

28.46

Vietējās nozīmes ielās

71.14

Vietējās nozīmes ielu trotuāros

19.92

Pārējā pilsētas teritorijā

14.23

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nodevas par rakšanas darbu atļauju pagarināšanu

Rakšanas vieta

Nodevas likme, euro

Maģistrālajās ielās

71.14

Maģistrālo ielu trotuāros

14.23

Vietējās nozīmes ielās

35.57

Vietējās nozīmes ielu trotuāros

9.96

Pārējā pilsētas teritorijā

7.11

 

Nodevu apmaksā:

  • ar pārskaitījumu uz JVPI "Pilsētsaimniecība" kontu;
  • JVPI "Pilsētsaimniecība" kasē, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 3. kabinetā.

Papīra formas rēķinu par nodevas maksājumu var izņemt JVPI "Pilsētsaimniecība"  12. kabinetā.

 

Veidlapas

Rakšanas darbu pieteikums (PIL 3-6).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Klātiene: JVPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 2.kabinetā, tālrunis 63048618, 63084479.

 

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Elektroniski atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Klātiene: JVPI “Pilsētsaimniecība”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 2.kabinetā, tālrunis 63048618, 63084479;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu rakšanas darbu atļauju,  jāiesniedz Rakšanas darbu pieteikums ar nepieciešamajiem saskaņojumiem un atbilstoši situācijai jāuzrāda šādi dokumenti:

1) Pašvaldībā saskaņots un akceptēts oriģināls būvprojekts;

2) Būvatļauja;

3) Akts, kas sagatavots starp teritorijas īpašnieku vai tā pilnvarotu personu un izpildītāju un kurā atspoguļots rakšanas darbu vietas stāvoklis pirms būvdarbu veikšanas un atjaunojamās vietas darbu veidi un darbu apjomi;

4) Darbu veikšanas projekts ar kalendāro plānu;

5) Līgums par atjaunošanas darbu veikšanu, ja tos neveic pats atļaujas saņēmējs;

6) Rakšanas darba vietas satiksmes organizācijas shēma.

 

Pakalpojuma saņemšana

Rakšanas darbu komisija, ievērojot konkrētos apstākļus, nosaka rakšanas darbu termiņus, kas tiek ierakstīti rakšanas darbu atļaujā. Rakšanas darbu atļaujas neizsniedz izpildītājiem, kam ir saistības par iepriekš veiktiem rakšanas darbiem Jelgavas valstspilsētā.

Ja darbi nav pabeigti noteiktā laikā objektīvu apstākļu dēļ, Rakšanas darbu komisija var pagarināt rakšanas darbu atļauju.

Pēc rakšanas darbu pabeigšanas rakšanas darbu atļauja jānodod  JVPI “Pilsētsaimniecība”.

Ja izpildītājs neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, rakšanas darbu komisijai ir tiesības rakšanas darbus pārtraukt vai anulēt rakšanas darbu atļauju.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr. 185 "Par Jelgavas pašvaldības nodevām"

2) Jelgavas domes 2005. gada 10. marta saistošie noteikumi Nr. 93 "Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā".

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Pilsētsaimniecība" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 2.kab.; tālrunis: 63048618, 63084479.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 19.10.2022.