Rakšanas darbu atļauja

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Rakšanas darbu atļauja nepieciešama rokot Jelgavas pilsētas teritorijā dziļāk par 0.3 m, bet sarkano līniju robežās jebkurā dziļumā. Darbu izpildītājam jāsaņem rakšanas darbu atļauja JPPI "Pilsētsaimniecība". Rakšanas darbu pieteikums ar projektu jāizsniedz rakšanas darbu komisijas sekretāram (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, 2. kabinetā) vienu dienu pirms rakšanas darbu komisijas sēdes (komisijas sēdes notiek piektdienās 13:00 – 14:00).

 

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiskas un fiziskas personas.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Jelgavas pilsētas domes rakšanas darbu komisijas norises laikā (piektdienās 13.00 – 14.00 laika posmā no 15.marta līdz 1.novembrim).

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām".

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevas par rakšanas darbu atļauju

Rakšanas vieta

Nodevas likme, euro

Maģistrālajās ielās

142.29

Maģistrālo ielu trotuāros

28.46

Vietējās nozīmes ielās

71.14

Vietējās nozīmes ielu trotuāros

19.92

Pārējā pilsētas teritorijā

14.23

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevas par rakšanas darbu atļauju pagarināšanu

Rakšanas vieta

Nodevas likme, euro

Maģistrālajās ielās

71.14

Maģistrālo ielu trotuāros

14.23

Vietējās nozīmes ielās

35.57

Vietējās nozīmes ielu trotuāros

9.96

Pārējā pilsētas teritorijā

7.11

 

Rakšanas darbu atļaujas nodevu apmaksā JPPI "Pilsētsaimniecība" kasē, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, 3. kabinetā, rēķinu var izņemt 12. kabinetā, pēc rakšanas darbu komisijas sēdes.

 

Veidlapas

Rakšanas darbu pieteikums (PIL 5-2).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 2.kabinetā, tālrunis 63084470, 63048618, e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 2.kabinetā, tālrunis 63084470, 63048618, e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu rakšanas darbu atļauju, iesniedzējam klātienē jāiesniedz Rakšanas darbu pieteikums ar nepieciešamajiem saskaņojumiem un jāuzrāda šādi dokumenti:

1) Pašvaldībā saskaņots un akceptēts oriģināls būvprojekts;

2) Būvatļauja;

3) Akts, kas sastādīts starp teritorijas īpašnieku vai tā pilnvarotu personu un izpildītāju un kurā atspoguļots rakšanas darbu vietas stāvoklis pirms būvdarbu veikšanas un atjaunojamās vietas darbu veidi un darbu apjomi;

4) Darbu veikšanas projekts ar kalendāro plānu;

5) Līgums par atjaunošanas darbu veikšanu, ja tos neveic pats atļaujas saņēmējs;

6) Rakšanas darba vietas satiksmes organizācijas shēma.

Projekta plāna kopija jānodod rakšanas darbu komisijas sekretāram (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 2. kabinetā) vienu dienu pirms rakšanas darbu komisijas sēdes (komisijas sēdes notiek piektdienās 13.00 – 14:00).

Uz rakšanas darbu komisijas sēdi ir jāierodas arī rakšanas darbu izpildītājam.

 

Pakalpojuma saņemšana

Rakšanas darbu komisija, ņemot vērā konkrētos apstākļus, nosaka rakšanas darbu termiņus, kas tiek ierakstīti rakšanas darbu atļaujā. Rakšanas darbu atļaujas neizsniedz izpildītājiem, kam ir nenokārtotas saistības par iepriekš veiktiem rakšanas darbiem pilsētā.

Ja darbi netiek pabeigti noteiktā laikā objektīvu apstākļu dēļ, rakšanas darbu komisija var pagarināt rakšanas darbu atļauju.

Ja izpildītājs neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, rakšanas darbu komisijai ir tiesības rakšanas darbus pārtraukt vai anulēt rakšanas darbu atļauju.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr. 185 "Par Jelgavas pašvaldības nodevām"

2) Jelgavas domes 2005. gada 10. marta saistošie noteikumi Nr. 93 "Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā".

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē, iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Pilsētsaimniecība" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 2.kab.; tālrunis: 63023845, 63084470.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv