23.8 °C, 7.9 m/s, 50.8 %

Rakšanas darbu saskaņojuma izsniegšana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videRakšanas darbu saskaņojuma izsniegšana
Rakšanas darbu saskaņojuma izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”

Pakalpojuma īss apraksts

Pirms darbu uzsākšanas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā, t.sk. ielu sarkano līniju robežās, un ievērojot Aizsargjoslu likuma 35. pantā noteikto, jāsaņem saskaņojums, turpmāk – Rakšanas darbu saskaņojums.

Rakšanas darbu saskaņojums tiek pieprasīts un saņemts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Pilsētsaimniecība”.

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

5 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Rakšanas darbu pieteikums (PIL 3-7).

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv

Klātiene: JVPI “Pilsētsaimniecība”, 4.kab., adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Elektroniski atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Klātiene: JVPI “Pilsētsaimniecība”, 4.kab., adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu rakšanas darbu saskaņojumu, jāiesniedz Rakšanas darbu pieteikums un šādu dokumentu kopijas:

  • Būvvaldē akceptētā būvniecības iecere, kurā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
  • Darbu veikšanas projekts ar kalendāro plānu;
  • Līgums par atjaunošanas darbu veikšanu, ja tos neveic pats saskaņojuma saņēmējs;
  • Rakšanas darba vietas satiksmes organizācijas shēma.

Pakalpojuma saņemšana.

Ievērojot konkrētos apstākļus, tiek noteikts rakšanas darbu termiņš, kas tiek norādīts Rakšanas darbu saskaņojumā. Ja darbi nav pabeigti noteiktā laikā objektīvu apstākļu dēļ, Rakšanas darbu saskaņojumu var pagarināt.

Rakšanas darbu saskaņojumu neizsniedz izpildītājiem, kam ir saistības par iepriekš veiktiem rakšanas darbiem Jelgavas valstspilsētā.

Lai noslēgtu rakšanas darbu izpildi, pēc rakšanas darbu pabeigšanas Rakšanas darbu saskaņojums jānodod JVPI “Pilsētsaimniecība”.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Aizsargjoslu likuma 35.pants (stājas spēkā 11.03.1997.).

Pārsūdzības iespējas

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Pilsētsaimniecība”; 4.kab., adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava; tālrunis: 63026894, 63084479; e-pasts: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 17.01.2024.