Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai ietver:

1) pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai (trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām - līdz 157.00 euro gadā);

2) pabalstu medikamentu apmaksai (trūcīgām un maznodrošinātām personām - līdz 114.00 euro gadā akūtu (pēkšņu) slimību vai hronisku (atkārtotu) slimību paasinājumu gadījumos);

3) pabalstu briļļu apmaksai (bērnam no trūcīgas mājsaimniecības; trūcīgam vai maznodrošinātam pensionāram vai personai ar invaliditāti – līdz 57.00 euro gadā)

4) pabalstu inkontinences līdzekļu apmaksai (trūcīgam vai maznodrošinātam pensionāram vai personai ar invaliditāti ar slimību izraisītu vidēju un smagu inkontinenci  - līdz 171.00 euro gadā)

5) pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai (trūcīgām un maznodrošinātām personām – zobu protezēšanas izdevumu apmaksa 50% apmērā, bet ne vairāk kā 100.00 euro; zobu ārstēšanas izdevumu apmaksai līdz 57.00 euro)

Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai nepiešķir par ārstēšanos ar netradicionālām metodēm, par masāžu, par ārstniecības pakalpojumiem, kuri saņemti Veselības inspekcijas ārstniecības iestāžu un sertifikāciju reģistrā nereģistrētās iestādēs, kā arī par sociālās rehabilitācijas institūcijās saņemtajiem pakalpojumiem.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) (Nr.1-10/3.9/01.2022).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Kredītiestādes konts, atbilstoši pabalsta pieprasītāja norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai klātienē Jelgavas sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums (iztikas līdzekļu deklarācijai) un citus nepieciešamos dokumentus.

Medikamentu apmaksai:

1) izdevumu apmaksu apliecinoši dokumenti, kas noformēti uz pabalsta pieprasītāja vārda par izdevumiem kalendārajā gadā;

2) izraksts no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli un nozīmēto ārstēšanās kursu akūtas (pēkšņas) slimības vai hroniskas (atkārtotas) slimības paasinājuma gadījumā.

Inkontinences līdzekļu iegādei - izraksts no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli un nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un noteikumos noteiktie un Jelgavas sociālo lietu pārvaldes pieprasītie dokumenti, Jelgavas sociālo lietu pārvalde pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

 

Atgādinājums: Pabalstu medikamentu apmaksai nepiešķir LR Zāļu reģistrā nereģistrētu medikamentu, vitamīnu, izņemot gadījumus, kad vitamīnu trūkums ir par iemeslu akūtai (pēkšņai) slimībai vai hroniskas (atkārtotas) slimības paasinājumam, svaru regulējošu un citu līdzekļu iegādei.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

2) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115. kabinets), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 11.08.2022.