Vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei, ievietojot bērnu audžuģimenē

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalstu mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni.  JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" katra bērna uzturēšanai audžuģimenei piešķir vienreizēju pabalstu mīkstā inventāra iegādei 150.00 euro.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12/07.2021).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115. kabinets), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Kredītiestādes konts, atbilstoši pabalsta pieprasītāja norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Audžuvecāks klātienē Jelgavas sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums, uzrādot audžuvecāka personas apliecinošu dokumentu.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

30 darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaita audžuvecāka iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Bērnu tiesību aizsardzības likums (22.07.1998.);

2) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr. 15-22 "Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm".

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Pabalstu piešķiršanas darba grupas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115. kabinets), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv