0.2 °C, 0.5 m/s, 86.2 %

Vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei, ievietojot bērnu audžuģimenē

Sākumlapa PakalpojumiSociālā palīdzībaVienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei, ievietojot bērnu audžuģimenē
Vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei, ievietojot bērnu audžuģimenē

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Audžuģimene ir ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa” lēmumu ir ievietots bērns. Līgumu par pakalpojuma sniegšanu audžuģimenē ar attiecīgo ģimeni slēdz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP). Saskaņā ar līgumu piešķir vienreizējo pabalstu mīkstā inventāra iegādei 150,00 euro apmērā, ievietojot bērnu audžuģimenē (turpmāk – pabalsts). Pabalstu piešķir, neizvērtējot audžuģimenes ienākumus un materiālo situāciju.

Pakalpojuma saņēmējs

Persona, kura nodrošina audžuģimenes pakalpojumu.

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darbdienu laikā, kad saņemti visi noteikumos minētie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt audžuģimenei.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12)

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese: https://latvija.gov.lv/KDV/Write/NewMessage?address=_default@90001042284

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115.kab.)

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Pabalstu pārskaita audžuvecāka iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu pabalstu audžuģimenē ievietotā bērna vajadzībām, viens no audžuvecākiem iesniedz JSLP iesniegumu par minēto pabalstu piešķiršanu.

Iesniegumu un citus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz klātienē JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, Informācijas kabinetā (115.kab.), var nosūtīt pa pastu, uz e-pastu soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai e-adresē.

Lēmumu pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP izmaksā pabalstu audžuvecākam iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā līdz kārtējā mēneša 15.datumam.

Negatīva lēmuma gadījumā, tiek sagatavots JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums. Lēmuma noraksts tiek nosūtīts iesniedzējam pa pastu.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Bērnu tiesību aizsardzības likums (stājas spēkā 07.1998.);
  • Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” (stājas spēkā 01.07.2018.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr. 15-22 “Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm” (stājas spēkā 01.01.2016.).

Pārsūdzības iespējas

JSLP  Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā.

JSLP pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski uz e-pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis: 63048914; 63007224; 20237378; Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja tālrunis 63007526; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 19.12.2023.